Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đối với phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ

Các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ cho các chuỗi CHBLĐTDĐ. Điều này đảm bảo việc quản lý nhà nước không chỉ về chất lượng hàng hóa kinh doanh trong chuỗi CHBLĐTDĐ mà còn cả dịch vụ trong chuỗi CHBLĐTDĐ. Các quy định hiện nay của nhà nước với chuỗi CHBLĐTDĐ mới chỉ tập trung vào quản lý nhà nước về biển hiệu, hàng hóa và chất lượng hàng hóa. Các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ vẫn là nội dung còn bỏ ngỏ. Chính vì thế, chất lượng dịch vụ hiện tại ở các chuỗi CHBLĐTDĐ chủ yếu theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Hầu hết tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ là do tiêu chuẩn của doanh nghiệp bán lẻ công bố mà chưa có sự quản lý cụ thể của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh quản lý về chất lượng sản phẩm, cơ quan quản lý cần quản lý cả về chất lượng dịch vụ trong các chuỗi CHBLĐTDĐ. Vì đây là loại hình bán lẻ chuyên sâu vào một số chủng loại hàng hóa. Chuỗi CHBLĐTDĐ kinh doanh rất nhiều sản phẩm đòi hỏi phải có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước thì người tiêu dùng mới có thể cảm nhận được giá trị. Vì các hàng hóa này không chỉ có giá trị sử dụng đơn thuần mà còn có giá trị dịch vụ, giá trị thương hiệu và giá trị con người. Chi phí mà người tiêu dùng bỏ ra cũng không hẳn là chi phí bằng tiền mà cả chi phí về thời gian, chi phí về tâm lý trong quá trình sử dụng sản phẩm sau này.

Cơ quan quản lý cần có quy định về tiêu chuẩn phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ dựa trên năm yếu tố là: sự tin cậy, tính hữu hình, sự tương tác nhân viên, khả năng giải quyết khiếu nại của cửa hàng bán lẻ và tính chuyên nghiệp của chuỗi CHBLĐTDĐ. Nhà nước cần có quy định về về các chính sách mà chuỗi CHBLĐTDĐ cần công bố với người tiêu dùng, các quy định về thời gian phục vụ, chất lượng hàng hóa chi tiết theo công bố của nhà sản xuất.

Tiêu chí, tiêu chuẩn về tính hữu hình: nhà nước cần có quy định để các chuỗi CHBLĐTDĐ căn cứ vào đó để tiến thành thiết kế, trang trí chuỗi CHBLĐTDĐ như: tiêu chuẩn về thiết kế tổng thể, thiết kế theo từng gian hàng của chuỗi CHBLĐTDĐ, hệ thống biển chỉ dẫn trong chuỗi CHBLĐTDĐ, tiêu chuẩn về tính sạch sẽ cần đạt được. Các tiêu chuẩn về trưng bày hàng hóa nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có thể nhận biết, so sánh được chất lượng hàng hóa. Đồng thời cũng nên có tiêu chuẩn về các tài liệu thuyết minh sản phẩm, các giấy tờ kèm theo để cung cấp cho người tiêu dùng.

Tiêu chí, tiêu chuẩn về sự tương tác nhân viên của chuỗi CHBLĐTDĐ: Trong tiêu chuẩn này cơ quan quản lý nhà nước cần có quy định về hình ảnh nhân viên chuỗi CHBLĐTDĐ, các thái độ cần có như lịch sự, niềm nở với khách hàng. Cần có các quy định về tuyển dụng, đào tạo nhân viên trước khi ký hợp đồng lao động. Đảm bảo nhân viên chuỗi CHBLĐTDĐ cần chủ động và có khả năng cung cấp thông tin cho khách hàng. Các quy định cũng cần yêu cầu nhân viên chuỗi CHBLĐTDĐ cần chủ động giúp đỡ khách hàng trước, trong và sau khi khách hàng mua hàng.

Tiêu chí, tiêu chuẩn về khả năng giải quyết khiếu nại của chuỗi CHBLĐTDĐ: Có thể nói đây chính là tiêu chuẩn cần thiết nhất để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ xét từ khía cạnh quản lý nhà nước để có lợi nhất cho người tiêu dùng. Nhà nước cần có quy định cụ thể với các chuỗi CHBLĐTDĐ về các quy định về đổi trả hàng. Các quy định của nhà nước cũng cần yêu cầu các chuỗi CHBLĐTDĐ cần phải có cơ chế cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về các chính sách giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Các quy định của nhà nước cũng có thể đưa ra yêu cầu với bộ phận giải quyết khiếu nại của chuỗi CHBLĐTDĐ.