Kinh nghiệm của Cămpuchia về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Công nghiệp dệt may Campuchia năm 2017 đạt giá trị xuất khẩu 7 tỷ USD, chiếm 1,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn cầu [128]. Với những lợi thế về chi phí lao động rẻ, lực lượng lao động trẻ, được ưu đãi thuế nhập khẩu 0 % tại nhiều quốc gia trên thế giới,..nên Campuchia đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư dệt may từ Hồng Kông, Hàn Quốc,Trung Quốc,Ấn Độ….Tuy nhiên,  chuỗi giá trị cung ứng dệt may chưa hoàn thiện, các vấn đề về nhiệm xã hội với công nhân  như môi trường làm việc hay chế độ phúc lợi xã hội chưa được quan tâm đúng mức, năng suất lao động thấp,…đamg là những vấn đề tồn tại trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm Ngành dệt may  Campuchia. Bên cạnh đó, thiết chế hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chi phí đầu vào cao (giá điện khá cao), cùng với các chi phí phi chính thức trong quá trình đầu tư đang là lực cản trong quá trình sản xuất và kinh doanh may mặc tại quốc gia này.

Ngoài kinh nghiệm của một số nước nêu trên, nhóm NICs Đông Á, bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông cũng đã có thời phát triển rất mạnh ngành công nghiệp dệt may, đặc biệt là thời kỳ thực hiện CNH. Ngày nay, tuy công nghiệp dệt may không còn là chủ lực trong cơ cấu công nghiệp của họ nữa, nhưng vẫn không ngừng được đầu tư áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất vải và các sản phẩm dệt may, với việc áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh như hệ thống CAD/CAM (sử dụng máy tính trợ giúp cho thiết kế và sản xuất), qua đó đã đẩy năng suất lao động lên rất cao. Năm 2000, Hàn Quốc đã đầu tư 3 tỷ USD cho các hoạt động này, còn ở Đài Loan hoạt động này là 7,4 tỷ USD.