Kinh nghiệm của Inđônêxia về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Theo thống kê của Bộ Thương mại Indonesia, ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất tại quốc gia này với 1,5 triệu người. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2017 của Indonesia đạt 11,4 tỷ USD, chiếm 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may toàn cầu [130]. Với những biến động về tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới trong thời gian qua, có nguy cơ ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu, Chính phủ Indonesia đang quay sang chiến lược phát triển thị trường nội địa dệt may vốn còn nhiều tiềm năng. Các doanh nghiệp dệt may được tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay ưu đãi từ Chính phủ, qua đó hiện đại hoá máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong nước. Đặc biệt, các đề xuất về hình thành và phát triển ngành May thời trang khu vực do Hiệp hội Các nhà thiết kế Thời trang Indonesia kiến nghị đang được Chính phủ xem xét và hỗ trợ các nguồn lực cần thiết.