Kinh nghiệm tại Đà Nẵng thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp địa phương

Thành phố Đà Nẵng có vị trí địa lý thuận lợi cả đường bộ và đường thuỷ, nổi tiếng về những bãi biển đẹp, địa phương có những giá trị văn hóa truyền thống giao thoa nhiều khu vực. Khai thác những lợi thế về vị trí địa lý, chính quyền thành phố đã xây dựng kế hoạch hoạch định cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài. Quan điểm của chính quyền thành phố là thành phố không thể thu hút đầu tư nước ngoài nếu không xây dựng một cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Thành phố có chương trình xúc tiến mang sắc thái riêng để thu hút đầu tư vào du lịch và vận dụng quan điểm cá biệt hóa theo đối tượng để vận động đầu tư; sắp xếp phân loại, chọn lựa và mời đầu tư thông qua liên hệ trực tiếp tới các nhà đầu tư tiềm năng; chuyển đến các nhà đầu tư thông điệp định vị của thành phố, các tài liệu liên quan đến quy hoạch du lịch, các chính sách cải thiện môi trường đầu tư, những ưu đãi về thuế và giá thuê đất của thành phố; tập trung vào những điểm mạnh, những lợi thế và những điểm mang tính khác biệt của Đà Nẵng thuận lợi cho phát triển du lịch. Để thu hút các nhà đầu tư đến với du lịch, thành phố cần nỗ lực giảm thiểu các chi phí này cho các nhà đầu tư, minh bạch hóa các loại chi phí và giảm thiểu các chi phí không hạch toán được đối với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa là một trong những vấn đề lớn và có thể gia tăng chi phí cho nhà đầu tư. Thành phố có chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc giải tỏa đền bù với những dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã xây dựng hệ thống tài chính hạn chế thiên vị cho các doanh nghiệp nhà nước. UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng cơ chế chính sách mở, bình đẳng và thuận lợi cho nhà đầu tư, cạnh tranh lành mạnh cho hoạt động đầu tư ở khu vực tư nhân. Hệ thống quản lý hành chính của thành phố Đà Nẵng giảm thiểu các thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Định hướng phát triển với vai trò trung tâm dịch vụ, Đà Nẵng hoàn thiện chính sách và khuyến khích các dịch vụ chuyên môn và tư vấn như kế toán – kiểm toán, pháp lý, quảng cáo tiếp thị và du lịch.

Song song với những hoạt động khuyến khích phát triển về du lịch và dịch vụ, thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra định hướng phát triển dài hạn thông qua giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội. Thành phố nỗ lực đầu tư phát triển giáo dục nhân lực có trình độ cao, trở thành 1 trong 3 trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Hệ thống y tế công và dịch vụ đều được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ. Với những nỗ lực định hướng và thay đổi của chính quyền thành phố, Đà Nẵng hiện nay là ĐĐĐT hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.