Lệnh thị trường (market order) là gì?

Lệnh thị trường (market order)là loại lệnh được sử dụng rất phổ biến  trong các giao dịch chứng khoán. Khi sử dụng loại lệnh này, nhà đầu tư sẵn  sàng chấp nhận mua hoặc bán theo mức giá của thị trường hiện tại và lệnh  của nhà đầu tư luôn luôn được thực hiện, Tuy nhiên, mức giá do quan hệ cung ư cầu chứng khoán trên thị trường quyết định. Vì vậy, lệnh thị trường  còn được gọi là lệnh không ràng buộc.

Lệnh thị trường là một công cụ hữu hiệu có thể được sử dụng để nâng  cao doanh số giao dịch trên thị trường, tăng cường tính thanh khoản của thị  trường. Lệnh thị trường cũng tỏ ra thuận tiện cho người đầu tưvì họ chỉ cần  chỉ ra khối lượng giao dịch mà không cần chỉ ra mức giá giao dịch cụ thể và  lệnh thị trường được ưu tiên thực hiện trước so với các loại lệnh giao dịch  khác. Ngoài ra, nhà đầu tưcũng như công ty chứng khoán sẽ tiết kiệm được  các chi phí do ít gặp phải sai sót hoặc không phải sửa lệnh cũng như huỷ  lệnh.

Tuy nhiên, lệnh thị trường cũng có hạn chế nhất định là dễ gây ra sự  biến động giá bất thường, ảnh hưởng đến tính ổn định giá của thị trường, do  lệnh luôn tiềm ẩn khả năng được thực hiện ở một mức giá không thể dự tính  trước. Vì vậy, các thị trường chứng khoán mới đưa vào vận hành thường ít sử  dụng lệnh thị trường và lệnh thị trường thông thường chỉ được áp dụng đối  với các nhà đầu tưlớn, chuyên nghiệp, đã có được các thông tin liên quan  đến mua bán và xu hướng vận động giá cả chứng khoán trước, trong và sau  khi lệnh được thực hiện. Lệnh thị trường được áp dụng chủ yếu trong các  trường hợp bán chứng khoán vì tâm lý của người bán là muốn bán nhanh  theo giá thị trường và đối tượng của lệnh này thường là các chứng khoán  “nóng”, nghĩa là các chứng khoán đang có sự thiếu hụt hoặc dư thừa tạm  thời.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • market order là
  • ,