Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch là gì?

Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch là gì?
1 (20%) 1 vote

Khái niệm: 

Sự tạo lập mậu dịch xảy ra khi do tác động của LMTQ mà một quá trình trao đổi thương mại được thiết lập, hoặc khi một vài sản phẩm quốc nội của một nước thành viên của liên hiệp thuế quan bị thay thế bởi sản phẩm tương tự nhưng có chi phí thấp hơn được sản xuất từ một nước thành viên khác.

o Thặng dư của người tiêu dùng : A+B+C+D
o Thặng dư của nhà sản xuất : – A
o Nguồn thu từ thuế : – C
o Thu nhập quốc dân : B + D

Ngược lại với đánh thuế, giảm thuế đã làm tăng phúc lợi và tăng mậu dịch giữa các quốc gia.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • P tao lap mau dich chuyen huong mau dich
  • ,