Liên kết trong sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm

Tổ chức các chương trình “từ làng đến làng” (Village to village) nhằm hợp tác với các làng nghề ở các nước khác.

Hỗ trợ phát triển dịch vụ thiết kế và phát triển SP cho ngành TCMN nhằm gia tăng giá trị cho SP. Một số hoạt động cần làm ngay gồm:

  • Nghiên cứu mô hình thành lập trung tâm thiết kế quốc gia để cung cấp dịch vụ thiết kế và phát triển SP cho ngành.
  • Xây dựng mô hình liên kết giữa Hiệp hội XK hàng TCMN Việt Nam với các trường thiết kế ở Việt Nam và các trường, trung tâm thiết kế trên thế giới, đặc biệt là tại các thị trường NK chính của hàng TCMN mây tre lá như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản…
  • Khuyến khích các đề án xúc tiến thương mại hỗ trợ thiết kế và phát triển SP, đặc biệt khuyến khích hình thành các trung tâm tạo mẫu cho ngành.
  • Hỗ trợ các cuộc thi thiết kế SP chuyên ngành TCMN mây tre lá hàng năm.

Kết hợp các chủ thể tham gia vào hoạt động nuôi trồng khai thác-chế biến và kinh doanh hàng TCMN mây tre lá XK của Việt Nam. Liên kết này thể hiện mối quan hệ giữa nghệ nhân-người lao động-nhà kinh doanh và MT pháp lý; quan hệ sáng tạo giữa nghệ thuật-SX-tiêu thụ. Sự kết hợp này càng gắn bó bao nhiêu thì hiệu quả KT-XH của quá    trình PTBV hàng TCMN mây tre lá càng lớn bấy nhiêu. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy hiện nay tình trạng thiếu sự liên kết và hợp tác chặt chẽ gữa người khai thác NVL, người SX, nghệ nhân, người thu mua, nhà XK đang hạn chế sức phát triển của ngành hàng.

  • Nhà nước cần tạo MT thể chế, MT kinh doanh sao cho đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của SX và kinh doanh. Hoàn thiện cơ chế quản lý từ trung ương đến địa phương, hệ thống chính sách quy hoạch phát triển, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn có tác động trực tiếp đến các chủ thể tham gia vào ngành.
  • Nhà SX, người lao động phải là lực lượng lao động chính, dồi dào của ngành, say mê với nghề, cần cù lao động, gắn bó với nghề cả về truyền thống và cả mưu sinh cuộc sống.
  • Nghệ nhân phải nhận thức đúng vai trò trong việc bảo tồn và phát triển nghề thủ công cổ truyền, nắm giữ bí quyết tạo nên tính độc đáo tinh hoa của SP. Họ là cầu nối quan trọng giữa sáng tạo nghệ thuật và trực tiếp
  • Người thiết kế mẫu được coi là linh hồn của hàng TCMN mây tre lá. Bí quyết thành công của hàng TCMN Đài Loan là “Thiết kế  là vô giá nhưng những gì nó tạo ra là  có giá”. Một SP hàng TCMN mới đòi hỏi người thợ có kỹ năng, am hiểu chất liệu chế tác,  tư duy về mỹ thuật.
  • DN xuất khẩu phải năng động, có ý thức làm giàu, có trình độ quản lý và tổ chức, họ chính là động lực là bệ đỡ cho các kênh phân phối nguồn hàng.
  • Nhà khoa học sẽ đem kiến thức khoa học áp dụng công nghệ mới, hiện đại phù  hợp với đặc thù nghề thủ công, họ là chìa khóa mở đường cho nhành hàng TCMN nâng   cao chất lượng SP và giảm thiểu tính chất nhọc nhằn cho người lao động.

Thực tế cho thấy nếu chỉ cần một trong các mối quan hệ trên bị phá vỡ sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình PTBV hàng TCMN mây tre lá của Việt Nam.