Lợi ích mà Mỹ thu được trong quan hệ với Việt Nam

–     Việc ký kết hiệp định thương mại đã giúp Việt Nam và Hoa Kỳ tìm được giải pháp thích hợp để giải quyết trở ngại về hàng rào thuế quan, làm giảm thuế nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam tạo điều kiện cho giá cả hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam sẽ giảm, đồng thời các doanh nghiệp Mỹ sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam do tính bình đẳng rõ ràng, không phân biệt đối xử từ việc ký hiệp định mang lại.

–     Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ được ký kết sẽ mở ra nhiều triển vọng cho doanh nghiệp Mỹ thâm nhập thị trường Việt Nam, mở rộng thị trường, tăng đầu tư vào Việt Nam, khai thác được nguồn vốn, tài nguyên của Việt Nam và tận dụng được nguồn lao động dồi dào của Việt Nam.

–     Việc ký hiệp định thương mại sẽ làm cho Hàng Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải tuân theo các quy định, chuẩn mực của WTO từ đó làm chất lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam được đảm bảo, an toàn cho người tiêu dùng của Mỹ