Lợi ích mà Việt Nam thu được trong quan hệ thương mại với Mỹ

Hoạt động thương mại Việt Nam Hoa Kỳ là một văn bản cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Việt Nam vì:

–     Hoa Kỳ là nước có nền kinh tế và thương mại lớn nhất thế giới: Hoa Kỳ chiếm gần 50% sản lượng công nghiệp, gần 205 trị giá xuất nhập khẩu của thế giới, mỗi năm Hoa Kỳ xuất khẩu gần 900 tỷ USD, nhập khẩu 1300 tỷ USD, năm 2001 GDP của nước Mỹ lên đến gần 10.000 tỷ USD (số liệu WTO công bố năm 2002) cho nên ký kết hiệp định với Hoa Kỳ mở ra thị trường thuận lợi có dung lượng lớn, cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

–     Hoa Kỳ có vai trò nòng cốt, chi phối sự hoạt động của các định chế tài chính và thương mại quốc tế như IMF, WTO, WB, ADB… cho nên ký kết hiệp định thương mại với Hoa Kỳ tạo ra khả năng tăng cường sự ảnh hưởng thuận lợi của các tổ chức quốc tế với nền kinh tế của Việt Nam và giúp đẩy nhanh tiến trình hội nhập của nước ta với khu vực và thế giới.

–     Hoạt động thương mại Việt Mỹ được soạn thảo dựa vào các tiêu chuẩn nội dung của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) giành cho các nước kém phát triển, cho nên ký được hoạt động thương mại với Mỹ là một bước tiến quan trọng giúp Việt Nam sớm gia nhập tổ chức WTO.

–     Dưới sự ảnh hưởng của hoạt động thương mại Việt Mỹ có hiệu lực (11/12/2002) thuế nhập khẩu hàng hoá Việt Nam vào Mỹ giảm từ 30-40% tạo điều kiện nâng cao tính cạnh tranh về giá cả cho hàng hoá Việt Nam trên thị trường này.

–     Môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn hơn vì: tính bình đẳng, rõ ràng, không phân biệt đối xử và hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tại Việt Nam đưa vào thị trường Mỹ cũng được hưởng quy chế tối huệ quốc.