Lợi ích về tri thức và công nghệ

– Tạo ra các trung tâm tri thức và kết nối với các trung tâm tri thức, sáng tạo trên thế giới

Việc hình thành một cơ sở sản xuất chung góp phần vào tăng sức cạnh tranh của khu vực sẽ đặt ra các yêu cầu nâng cao năng lực khoa học- công nghệ và trình độ của sản xuất, thu hút những người giỏi vào làm việc trong các trung tâm tri thức, các cụm liên kết sản phẩm hoặc chuỗi giá trị của khu vực, của thế giới. Những dịch vụ thế mạnh của khu vực như tài chính, ngân hàng, khám chữa bệnh, dịch vụ đường biển, du lịch, kiến trúc…sẽ là những ngành tác động lan tỏa thúc đẩy cung cấp và di chuyển lao động kỹ năng cao để đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ.

Di chuyển lao động kỹ năng cao làm đa dạng hóa các kênh, các dòng trao đổi tri thức giữa lao động kỹ năng cao và chuyên gia các nước, kể cả kinh nghiệm kinh doanh, quá trình sáng tạo và các mô hình văn hóa công ty. Việc tham gia các hội nghề nghiệp, các hoạt động khoa học- công nghệ, trao đổi và phổ biến kiến thức…sẽ tác động làm tăng tri thức và các hoạt động làm giàu tri thức, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, đăng ký bản quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Những hoạt động này tác động tích cực với từng nước thành viên và toàn khu vực.

– Lợi ích chất xám trong dài hạn

Lao động di cư khi trở về tạo ra những lợi thế về ngôn ngữ và môi trường làm việc đa văn hóa. Những lao động có kỹ năng cao, đặc biệt là lao động trẻ thường tiếp thu và học nhanh về ngôn ngữ, các kinh nghiệm làm việc quốc tế, làm việc trong công ty đa quốc gia, có được các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích phê phán, kỹ năng giao tiếp ứng xử với nhiều người khác nhau về dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa truyền thống…và có nhiều lợi thế trên thị trường lao động. Họ cũng sẽ mang tri thức tiên tiến và các kỹ năng hiện đại quay trở về và trở thành những đầu mối phát triển, chia sẻ kiến thức cho các bạn bè, đồng nghiệp, học sinh, sinh viên… và tạo sự thay đổi trên tổng thể, mang lại lợi ích “chất xám” cho xã hội.

Kể cả những nước bị coi là “chảy máu chất xám” cũng thu được những lợi ích lớn khi người lao động kỹ năng cao thường xuyên liên hệ, trao đổi, hợp tác kinh doanh và khoa học- công nghệ với trong nước. Đồng thời, những người trong nước sẽ học theo người đi trước để không ngừng nâng cao năng lực trình độ để có thể tìm việc được ở những vị trí cao trong các doanh nghiệp ở các nước trong khu vực.

Lưu ý rằng, sẽ có những dòng di chuyển khác nhau, cả từ các nước nghèo hơn đến những nước giàu hơn (như trường hợp từ Việt Nam đến Xing-ga-po) và ngược lại từ nước giàu hơn sang nước nghèo hơn (như trường hợp từ Xing-ga-po đến Việt Nam) vì lúc đó lực hút đến từ các doanh nghiệp là từ chính sách cạnh tranh của công ty với những mức thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn mang tính khu vực, toàn cầu, chứ không phải được quyết định bởi mức sống hay điều kiện làm việc chung của quốc gia tiếp nhận.

  • Phát triển các cơ cấu và hình thái gia đình gắn bó hơn với đất nước phái cử, với mạng lưới hội nhập và chuyển giao các giá trị tích cực giữa các thế hệ

Việc hình thành các mạng lưới, các cộng đồng với những bản sắc riêng sẽ tạo ra các động lực phát triển mới với những bản sắc tinh hoa được chắt lọc từ những  truyền thống văn hóa lâu đời của các nước thành viên. Các gia đình người lao động nhập cư với trình độ kỹ năng cao sẽ hội nhập nhanh chóng với nền kinh tế- xã hội nước sở tại và hình thành các mạng lưới, các kênh trao đổi tri thức, nghề nghiệp với trong nước. Các giá trị tích cực cũng được lưu truyền và chuyển giao cho các thế hệ tiếp theo theo hướng gắn kết xã hội với nước tiếp nhận và nước phái cử. Do làm việc ở những vị trí quan trọng với thu nhập và mức sống cao hơn mức trung bình nên lao động người nước ngoài có kỹ năng cao có nhu cầu sử dụng các dịch vụ giáo dục- y tế chất lượng cao, họ sẽ cho con cái họ theo học ở các trường tốt để sau này có được việc làm tốt hơn, bền vững hơn. Nhờ đó, thế hệ sau có được nền tảng học vấn và kiến thức vững chắc để có thể phát huy hơn nữa những thế mạnh của mình so với thế hệ trước. Kể cả đối với những lao động kỹ năng làm việc ở nước ngoài trong khi gia đình con cái họ sống trong nước thì tỷ trọng đầu tư vào giáo dục cho thế hệ tương lai đã tăng hơn nhiều so với thông thường, và do đó thúc đẩy nâng cao năng lực của thế hệ tiếp theo.