Lý do dẫn đến độc quyền cung cấp nước sạch của nhà nước là gì?

Lý do dẫn đến độc quyền cung cấp nước sạch của nhà nước là gì?
Đánh giá bài viết

Về an ninh đời sống: Nước sạch là hàng hóa thiết yếu của mỗi người dân, không có nước thì con người ta không thể sống và làm việc được. Vì vậy để đảm bảo được nhu cầu tối thiểu đó cho người dân thì Nhà nước phải gánh trọng trách là người cung cấp. Mặt khác vì nước sạch là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong hoạt động sống của mỗi người nên vấn đề an toàn trong sử dụng nước sạch lại càng quan trọng hơn. Nếu nhà nước không là người độc quyền phân phối  thì có khả năng những thế lực thù địch sẽ nhảy vào trong quá trình cung cấp nước sạch, lúc này an ninh cuộc sống của người dân sẽ bị đe. Đây mới là vấn đề lớn dẫn đến độc quyền cung cấp nước sạch của nhà nước.

Về chính trị:  Như đã nói ở trên thì nước sạch là mặt hàng thiết yếu của mỗi người dân vì vậy nên đảm bảo được nhu cầu này tức là nhà nước đã hoàn thiện được một mục tiêu trong ổn định chính trị nước nhà. Nhà nước là của dân, do dân và vì dân, đấy là mục tiêu cũng như định hướng của Đảng ta. Dân có giàu thì nước mới mạnh, tư tưởng của Bác Hồ vẫn còn mãi trong chúng ta. Như vậy lo cho dân từ cái nhỏ nhất đó là nghĩa vụ của nhà nước, lo nước sinh hoạt cho dân là mối lo rất quan trọng và chính đáng. Điều này một lần nữa buộc nhà nước phải độc quyền cung cấp nước sạch.

Về văn minh đô thị: Đường ống dẫn nước nó rất là lớn nên không thể dẫn nổi trên mặt đất được, vì vậy mà phải dẫn ngầm dưới lòng đất. Để làm được điều này thì phải có một hệ thống ống dẫn nước thống nhất để nhằm đảm bảo được vẻ đẹp cho đô thị, bền vững kết cấu hạ tầng và lợi ích xã hội. Vì nếu có nhiều nhà cung cấp tức là phải có nhiều đường ống dẫn nước. Điều này sẽ làm cho sự chồng chéo nhau của các hệ thông ống dẫn này và sẽ đi đến một hậu quả là đường sá bị đào xới nhiều hơn gây mất mỹ quan đô thị, gây ùn tắc giao thông. Thực tế đã cho thấy điều đó khi sự phối hợp giữa ngành nước và ngành bưu chính không tốt dẫn đến đường bị ngành nước dào hôm nay rồi lại bị ngành bưu chính đào lên vài ngày sau. Vì vậy mà để đảm bảo được điều này nhà nước phải đọc quyền trong cung cấp nước sạch.

Về kinh tế-xã hội: Để cung ứng được nước sạch đến với người tiêu dùng thì phải cần một hệ thống đường ống dẫn tốn chi phí rất lớn vì vậy mà các nhà đầu tư tư nhân không mấy mặn mà lắm khi thời gian thu hồi vốn dài. Mặt khác nhà nước luôn sử dụng mọi công cụ để bình ổn nền kinh tế và đem lại công bằng xã hội, đó là giảm phân hóa giàu nghèo thông qua phân phối lại thu nhập. Để thực hiện được hai vấn đề đặt ra trên thì nhà nước phải độc quyền trong sản xuất và cung cấp nước sạch. Thông qua độc quyền cung cấp nước sạch nhà nước có thể thực hiện được phân phối lại.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nước sinh hoạt của nhà nước
  • ,