Lý thuyết nhu cầu(A.Maslow)

Lý thuyết nhu cầu(A.Maslow)
Đánh giá bài viết

-Nhu cầu sinh lí: gồm các nhu cầu về ăn ở, đi lại…các công ty kinh doanh cần cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu này và đặc biệt chú ý đến tâm lí của khách hàng khi họ đói và mệt mỏi. Những người làm việc trong KS phải có sự tương tác đầu tiên của họ khi khách hàng đang đói và mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày. Người cung  cấp dịch vụ cần phải chú tâm đặc biệt đến nhu cầu của khách hàng ở những giờ phút thử thách đầu tiên mang tính chất quyết định này

-Nhu cầu an toàn: khi nhu cầu sinh lí được đáp ứng, con người bị thúc đẩy giành lấy sự bảo vệ chống lại nguy hiểm, đe doạ,… sự an toàn tạo nên cảm giác dịch vụ tốt, đồng thời khách hàng mới biết chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm đối với họ cũng như tài sản của họ. Nếu không se ảnh hưởng đến uy tín hoạt động của công ty

-Nhu cầu xã hội: nhu cầu về tình bạn bè, tình yêu, cảm giác về sự sở hữu…các quan điểm cảm nhận, thái độ của con người được hình thành mạnh mẽ từ nhu cầu này.

-Nhu cầu được tôn trọng: Bao gồm các nhu cầu về sư thành đạt, ưu thế, sự thừa nhận, tự do…các khách vip thường rất thích hợp với loại người đang tìm kiếm nhu cầu này

-Nhu cầu tự hoàn thiện: là nhu cầu để nhận ra tiềm năng thực sự của ai đó.

Vídụ: nhu cầu của nhạc sĩ để tiếp tục sáng tác. Khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng này, họ thường thoải mái dễ bỏ qua những sai xót nhỏ