Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm

Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm
Đánh giá bài viết

Theo Raymond Vernon vòng đời của một sản phẩm quốc tế có ba giai đoạn:

1.       Giai đoạn sản phẩm mới: 

Xuất phát từ nhu cầu thị trường, một sản phẩm mới được phát minh (thường từ một nước phát triển cao). Sản phẩm mới này được sản xuất để thăm dò và đáp ứng thị trường. Phản ứng của thị trường là cơ sở để nhà sản xuất điều chỉnh cho sản phẩm phù hợp hơn. Lúc này sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa, chỉ xuất khẩu một ít ra nước ngoài.

2.       Giai đoạn sản phẩm chín mùi: 

Sản phẩm đạt cực đại trong nước và bắt đầu có nhu cầu lớn ở các nước phát triển khác (theo Thuyết Linder).

Công nghệ sản xuất mới này sẽ được chuyển giao sang các nước phát triển khác, với chi phí nhân công rẻ hơn (hay các yếu tố khác có sẵn hơn) các quốc gia được chuyển giao sẽ tạo ra sản phẩm này với chi phí rẻ hơn nước đầu tiên. Vì thế nước đầu tiên sẽ nhập khẩu sản phẩm này thay vì sản xuất nó với chi phí cao. Lúc này cả xuất khẩu và sản xuất của quốc gia đầu tiền đều giảm, để duy trì cạnh tranh, quốc gia này lại tiếp tục lao vào tìm kiếm, phát minh những sản phẩm mới.

3.       Giai đoạn sản phẩm tiêu chuẩn hóa: 

Sản phẩm trở thành thông dụng, giá của nó trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng.

Sản xuất tiếp tục được chuyển sang các nước đang phát triển để tận dụng chi phí thấp các yếu tố sản xuất của các quốc gia này.

Các nước đang phát triển trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm
  • chu kỳ sống sản phẩm quốc tế
  • lý thuyết chu kỳ sản phẩm
  • ly thuyet ve vong doi quoc te cua san pham cua raymond vernon
  • ,