Mô hình ô – mô hình quản lý phân quyền (Decentralization)

Mô hình ô – mô hình quản lý phân quyền (Decentralization)
Đánh giá bài viết

* Cách tổ chức.

Nguyên lý chung về tổ chức công ty quốc tế (các TNCs/MNCs) là: lãnh đạo cao nhất hầu như chỉ quản lý các chiến toàn cầu như chiến lược thị trường toàn cầu, chiến lược sản phẩm toàn cầu, chiến lược phát triển công nghệ toàn cầu… Lãnh đạo cấp dưới của các công ty chi nhánh hay các bộ phận theo các ô (minh hoạ ở hình 4.4) sẽ quản lý các chiến bộ phận thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình như giám đốc Marketing (MKT), giám đốc nhân sự, giám đốc tài chính, giám đốc sản xuất…

Hình 4.4: Mô hình ô (phân quyền)

* Đặc điểm:

– Sự phân chia quyền lực là đặc điểm lớn nhất của mô hình này,
– Lãnh đạo cao nhất chỉ hoạch định các chiến lược toàn cầu,
– Lãnh đạo các bộ phận (theo các ô) lập chiến lược của bộ phận mình,
– Các lãnh đạo bộ phận được độc lập tự chủ trong các công việc thuộc quyền hạn của mình.

* Ưu, nhược điểm:

Ưu điểm là nét nổi bật của mô hình ô, cụ thể:

– Lãnh đạo của các bộ phận có thực quyền nên họ làm việc tự giác, phấn khởi, thường có những sáng tạo mới, rất năng động,
– Có sự phân công rõ ràng nên thông tin được xử lý nhanh chóng,
– Hoạt động kinh doanh thích ứng mau lẹ với biến động thị trường,
– Chất lượng kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, mô hình ô cũng có nhược điểm: lãnh đạo cao nhất có thể khó bao quát kịp thời những hoạt động chiến lược của các bộ phận nếu hệ thống thông tin nội bộ bị hạn chế.

Tuy nhiên, mô hình này có nhiều ưu điểm nổi trội nên được áp dụng phổ biến ở hàng loạt các công ty lớn, điển hình là các công ty xuyên quốc gia (TNCs) hay các công ty đa quốc gia (MNCs) của các nước phát triển và các nước công nghiệp mới (NICs).