Mô hình quản trị trong công ty

Mô hình quản trị trong công ty
Đánh giá bài viết

1.Mô hình quản trị truyền thống:

tất cả quyền lực nằm trong tay nhà quản trị điều hành. Các lệnh hướng từ chỉ tiêu đòi hỏi sự đồng ý và xem xét lại bởi quản trị tầm trung. tự giữ vai trò giám sát các nhân viên giao tiếp nhằm đảm bảo sự phục tùng các qui trình đưa ra. Sự phục tùng các qui  tắc và qui định của công ty là quan trọng hơn việc thoả mãn các nhu cầu khách hàng. Khách hàng và bộ phận quản lý tách biệt nên không thể hiểu và đoán được nhu cầu của khách hàng. Nhân viên giao tiếp không có quyền lực trong việc chủ động cung cấp dv cho khách hàng à khó khăn trong việc thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

2.Mô hình quản trị hiện đại

-khách hàng thực sự được ưu tiên nhất: lãnh đạo cấp cao ra qui định về mục tiêu, chính sách phục vụ khách hàng. quản trị tầm trung phân phối nguồn lực. Giám sát khen thưởng và kỷ luật trên cơ sở khả năng và sự tận tình của các nhân viên làm việc vơớikhách hàng. mặt khác họ sẵn sang giúp đỡ khi công việc bận rộn. các nhan viên giao tiếp được lựa chọn, đào tạo và khen thưởng trên cơ sở cung cấp CLDV cao cho khách. Nhân viên giao tiếp được trao quyền lực do vậy họ có vị thế và nhận được sự tôn trọng. trong mô hình quản trị mới, các tầng bậc quản trị được giảm bớt hoặc loại bỏ để tổ chức hoạt động cơ động hơn sẵn sang đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và tốt nhất.

Trong kiểu tổ chức mới cũng chú trọng công tác giáo dục và đào tạo cũng như hiểu đựoc nhu cầu cân đối giữa hệ thống công nghệ cao với sự hỗ trợ khách hàng với kĩ năng cao.