Mô hình tháp – mô hình quản lý tập quyền (Centralization)

Mô hình tháp – mô hình quản lý tập quyền (Centralization)
Đánh giá bài viết

* Cách tổ chức :

Đây là mô hình quản lý công ty với ba cấp, được gọi là “tập trung quyền”, bởi lẽ hầu hết mọi quyền lực đều tập trung vào người lãnh đạo cao nhất (ở đỉnh hình tháp, xem hình 4.3). Cấp lãnh đạo (người đứng đầu công ty) thường nắm trọn các quyết định chiến luợc quan trọng như chiến lược thị trường, chiến lược sản phẩm, giá cả, tiêu thụ… Cấp trung gian hầu như chỉ là người tiếp nhận và triển khai các mệnh lệnh từ cấp trên (lãnh đạo) xuống cấp dưới (tác nghiệp). Trên thực tế, cấp tác nghiệp là người thực thi mệnh lệnh từ lãnh đạo (sau khi đã được triển khai đầy đủ và rõ ràng của cấp trung gian) gồm các nhiệm vụ: sản xuất, phát triển sản phẩm, tiêu thụ, quảng cáo…

* Đặc điểm:

  • Có thể rút ra một số đặc điểm nổi của mô hình quản lý này:
  •  Quyền lực được tập trung cao độ vào cấp lãnh đạo.
  •  Việc quản lý chiến lược và những công việc có ý nghĩa quyết định toàn bộ hoạt động của công ty đều thuộc về người lãnh đạo.
  •  Các cấp dưới (trung gian và tác nghiệp) chỉ làm việc theo lệnh cấp trên.

* Ưu, nhược điểm:

Ưu điểm của mô hình quản lý này là người lãnh đạo có thể thâu tóm, bao quát được các hoạt động chủ yếu, nhất là các chiến lược phát triển của công ty.

Tuy nhiên, nhược điểm bộc lộ đáng kể ở mô hình này là:

– Cấp trung gian và cấp tác nghiệp kém năng động vì chỉ làm theo lệnh.

– Hoạt động kinh doanh của công ty thích ứng chậm với biến động của thị trường.

– Không khuyến khích được tính sáng tạo của cấp dưới nên hiệu quả hạn chế.

Cũng do vậy, mô hình này thường chỉ áp dụng cho cá doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô gọn, nhẹ, ít phức tạp.