Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng nông sản

Trong điều kiện hiện nay, tình hình giá cả thị trường đối với hàng hóa xuất khẩu luôn có sự biến động rất khó dự đoán, các nước nhập khẩu hàng hóa cũng thường có sự thay đổi về pháp luật và chính sách thương mại để đối phó với những biến động của thị trường.

Để có thể chủ động nắm bắt kịp thời và đối phó với những thay đổi về giá cả, về chính sách của các nước, đặc biệt là các nước bạn hàng quan trọng, việc nhà nước hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ để giúp cho các doanh nghiệp là rất cần thiết. Cùng với việc nắm bắt thông tin, các doanh nghiệp còn phải thực hiện đồng thời các giải pháp mang tính hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp đó là:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại

Tiếp tục đổi mới cả về hình thức tổ chức lẫn nội dung hoạt động của hệ thống cơ quan tham gia hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chú trọng vào khâu tổ chức và cung cấp thông tin thị trường, phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng hơn nữa giữa 3 cấp: chính phủ, các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại. Các tổ chức xúc tiến thương mại cần tăng cường cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp như cung cấp thông tin về các thị trường, đối thủ cạnh tranh, tư vấn pháp lý, giúp giải quyết các vướng mắc trong quan hệ thương mại với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý các bộ, các ngành và người tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp tận dụng được cơ hội và hạn chế những rủi ro trên thị trường. Các cơ quan thương vụ, tham tán thương mại ở các Đại sứ quán nước CHDCND Làocần phát huy vai trò tích cực của mình trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước về tìm hiểu và tiếp cận thị trường nước ngoài. Các doanh nghiệp cần thường xuyên cung cấp cho các cơ quan quản lý những thông tin cập nhật về bản thân doanh nghiệp cũng như sản phẩm của mình, chủ động hơn nữa trong công tác nghiên cứu thị trường, phát hiện nhu cầu và xây dựng chiến lược sản phẩm.

Thứ hai, phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực thị trường

Cần phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu để tạo tiềm năng cắt giảm giá thành, liên lạc tốt hơn giữa chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong và ngoài nước. Xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở pháp lý để tạo môi trường cho thương mại điện tử phát triển. Trên cơ sở đó, trợ giúp nâng cao năng lực thị trường cho các chủ thể sản xuất hàng nông sản xuất khẩu. Chỉ khi nào bản thân người sản xuất hàng nông sản có hiểu biết về thị trường và các quan hệ thị trường họ mới biết cách điều chỉnh sản xuất của mình theo yêu cầu của thị trường. Đây chính là mặt yếu của người sản xuất hàng nông sản xuất khẩu ở nước CHDCND Lào hiện nay, do vậy họ dễ bị thua thiệt trong hành xử trên thị trường.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc tìm kiếm thị trường, khách hàng và tổ chức sự phối hợp hành động giữa các chủ thể trong việc xử lý các tình huống khác nhau trên cùng một thị trường và cùng một loại hàng hóa.

Thứ ba, xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản xuất khẩu

Thương hiệu hàng nông sản là bảng cam kết và chỉ dẫn quan trọng cho mọi người tiêu dùng biết đến những tiêu chuẩn kỹ thuật về sản phẩm. Đây vừa là cách thức thâm nhập và củng cố vị thế của mặt hàng đó trên thị trường quốc  tế, vừa  là cách  thức hữu hiệu bảo vệ quyền lợi của người sản xuất trong cạnh tranh quốc tế, vừa là tiêu chí thể hiện khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn và kỹ thuật của tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Trong thực tế, vấn đề phát triển thương hiệu cho hàng hóa  ở các  nước có nền kinh tế đang và kém phát triển như CHDCND Lào chưa được quan tâm một cách đúng mức.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho hàng nông sản xuất khẩu ở nước CHDCND Lào đã trở thành vấn đề quan trọng. Để thực hiện được điều đó, cần thực hiện các giải pháp đồng bộ sau:

Một trong những bước đầu tiên trong việc xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản xuất khẩu của nước CHDCND Lào, là việc phải xác định được những thế mạnh cho những mặt hàng mũi nhọn mà Lào có nhiều lợi thế để tập trung nguồn lực xây dựng cho sản phẩm.

Cần có một hệ thống luật pháp để các doanh nghiệp hoặc các hiệp hội, đơn vị địa phương có thể đăng ký những quyền sở hữu và sử dụng nhãn hiệu cho chủng loại đặc trưng cho quốc gia hay địa phương mình, qua đó có thể tiếp tục xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Muốn sản phẩm được bảo hộ ở nước ngoài thì các địa phương, các cơ sở sản xuất nên đăng ký ngay tên gọi xuất xứ. Khi đăng ký ngay tên gọi xuất xứ, uy tín và chất lượng của sản phẩm sẽ được bảo đảm, được Nhà nước bảo hộ. Đây là bước khởi đầu cho việc xây dựng thương hiệu, tiếp theo mới là khâu quảng bá, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. Cho sản phẩm của mình một tên gọi mang tính pháp lý, cũng là cách để hạn chế rủi ro, đảm bảo được chất lượng và uy tín của từng sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng nông sản xuất khẩu cần phải là một chiến lược phối hợp đồng bộ của tất cả các khâu từ việc lựa chọn sản phẩm, đến sản xuất và tiêu thụ. Do vậy cần có một chiến lược tổng thể với những chương trình hành động cụ thể liên kết được các nhà khoa học, người sản xuất, các doanh nghiệp, các nhà tiếp thị quảng bá, các ngân hàng và cơ quan chức năng cùng góp sức để xây dựng thương hiệu hàng nông sản xuất khẩu của nước CHDCND Lào trên thị trường thế giới.

Thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng nông sản xuất khẩu

Đảm bảo đối xử công bằng, thoả đáng và bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Khuyến khích xuất khẩu và xúc tiến hoạt động thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu hàng nông sản, khai thác thế mạnh của bên nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu thị trường để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước nói chung và của doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng.