Mối quan hệ giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng

Mối quan hệ giữa chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng
5 (100%) 1 vote

Từ các định nghĩa về chuỗi cung ứng ở trên dẫn đến một vài điểm then chốt. Trước hết, chúng ta phải cân nhắc đến tất cả các thành tố của chuỗi cung ứng; những tác động của nó đến chi phí và vai trò trong việc sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng; từ nhà cung ứng và các cơ sở sản xuất thông qua các nhà kho và trung tâm phân phối đến nhà bán lẻ và các cửa hàng. Trong các phân tích chuỗi cung ứng, ta cần xét đến người cung cấp của các nhà cung ứng và của khách hàng bởi vì họ có tác động đến kết quả và hiệu quả của chuỗi cung ứng.

Thiết kế và vận hành một chuỗi cung ứng nhằm làm tối thiểu hóa chi phí toàn bộ hệ thống trong khi vẫn duy trì một mức phục vụ của cả hệ thống thực sự là một thách thức lớn. Điều khó khăn thường thấy là vận hành một cơ sở riêng lẻ để chi phí được tối thiểu hóa và mức độ phục vụ được duy trì. Sự khó khăn gia tăng theo hàm mũ khi xem xét toàn bộ hệ thống. Chúng ta cần tìm ra một chiến lược toàn cục được biết đến như là tối ưu hóa toàn bộ.

Tính không chắc chắn là cố hữu trong mỗi chuỗi cung ứng; nhu cầu của khách hàng có thể không bao giờ được dự báo chính xác, thời gian vận chuyển sẽ không bao giờ chắc chắn; máy móc và phương tiện sẽ bị hỏng. Các chuỗi cung ứng cần phải được thiết kế để giảm thiểu càng nhiều tính không chắc chắn khi có thể và xử lý một cách hiệu quả những nhân tố không chắc chắn còn lại.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành, các công ty cần chú ý đến một số vấn đề sau: Cấu hình mạng lưới phân phối, Kiểm soát tồn kho, Các hợp đồng cung ứng,  Các chiến lược phân phối, Tích hợp chuỗi cung ứng và cộng tác chiến lược,….