Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE

Lý thuyết nguồn lực ra đời được xem là một hướng mới trong nghiên cứu tìm kiếm nguồn lực của các doanh nghiệp trong điều kiện khan hiếm nguồn lực hiện nay, nhiều cuộc thảo luận về nguồn lực nói chung là hữu ích trong việc nhấn mạnh những yếu tố quyết định khác nhau về khả năng có được nguồn lực để hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp, nhưng không chỉ ra được những xem xét đặc biệt liên quan để xác định đâu sẽ là nguồn lực ảnh hưởng đến điểm đến du lịch (Dwyer và Kim, 2003). Thực tế cho thấy, các điểm đến du lịch đều có những nguồn lực khác nhau, sự tổ chức, phối hợp các nguồn lực đó cũng rất khác nhau, nên mỗi điểm đến nên sở hữu những nguồn lực đặc sắc và thu hút thêm các nguồn lực khác chưa có cho riêng mình để thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển địa phương.

Lý thuyết dựa vào nguồn lực cho rằng điểm đến du lịch và các nguồn lực của nó chính là yếu tố quyết định đến sự phát triển du lịch, nghĩa là nguồn lực chính là cơ sở cho các hoạt động, từ đó tạo nên sự phát triển. Vì vậy, việc phát triển du lịch nói chung, du lịch MICE nói riêng cơ bản phải dựa trên nguồn lực điểm đến và các nguồn lực ảnh hưởng. Nền tảng an toàn chính là xác định được nguồn lực của các bên liên quan ảnh hưởng đến điểm đến (Rusko và ctg, 2013).

Theo Kotler, Jatusripitak và Maesincee (1997), để phát triển kinh tế địa phương nói chung, phát triển một ngành nói riêng, cần duy trì những ngành sản xuất đang có, xây dựng ngành du lịch, phát triển mạng lưới ra bên ngoài, và thu hút các nhà đầu tư bên ngoài để có nguồn lực mới cho đầu tư, phát triển. Du lịch là một trong bốn mục tiêu mà tiếp thị địa phương phải chú ý để đẩy mạnh phát triển kinh tế nói chung, du lịch nói riêng. Muốn phát triển một ngành trong điểm đến, cụ thể là du lịch, điểm đến phải phát triển chiến lược tiếp thị lâu dài và có hệ thống để phát triển những thuộc tính tiềm năng và thuộc tính tự nhiên sẵn có, thu hút được các nguồn lực của các bên liên quan cần thiết. Khi có những nguồn lực đó, điểm đến phải liên tục tạo ra giá trị mới để thu hút các nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể, thông qua lượng khách đến đó sẽ tạo nên được sự phát triển du lịch. Nghiên cứu của Alcarani và Valdani (2001) cho thấy có một mối quan hệ vòng tròn giữa việc đáp ứng nhu cầu của cư dân và du khách tại điểm đến với sự gia tăng liên tục nguồn lực của điểm đến đó. Các điểm đến càng hấp dẫn, càng có nhiều sự quan tâm của các bên liên quan, lợi ích mà họ có được khi họ tham gia cung cấp nguồn lực ngày càng lớn hơn sẽ làm tăng sự hài lòng của họ. Như vậy, điểm đến đã cung cấp cho họ giá trị lớn hơn. Giá trị gia tăng này khuyến khích các bên liên quan cùng với điểm đến tiếp tục nỗ lực đầu tư để tăng sức hấp dẫn của điểm đến, tạo nên sự phát triển du lịch trong tương lai. Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến và các nguồn lực bên ngoài đã tác động đến sự phát triển của du lịch.

Nghiên cứu của Sylla và ctg (2015) về những hạn chế và khả năng phát triển du lịch MICE tại Lozd – Phần Lan, đề xuất rằng những yếu tố quan trọng nhất trong phát triển du lịch MICE chính là sự hấp dẫn của điểm đến du lịch MICE, một dạng nguồn lực vô hình, với khả năng giáo dục cao, có nhiều viện nghiên cứu, cung cấp sự đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, cơ sở hạ tầng giao thông tốt, cơ sở lưu trú và hạ tầng cho hội nghị đạt tiêu chuẩn cao. Phát triển du lịch MICE là việc làm gia tăng các yếu tố trên cao hơn, tăng kinh nghiệm cho du khách MICE khi họ đi du lịch đến một điểm đến, đồng thời, mang lại các lợi ích kinh tế xã hội cho điểm đến đó. Nghiên cứu thực nghiệm về phát triển du lịch MICE tại một điểm đến ở Malaysia của Hamid, Ismail, Fuza và Awang (2013) cho thấy sản phẩm dịch vụ MICE được cung cấp rất đa dạng từ điểm đến, từ nhà cung cấp bên ngoài và cả những sản phẩm dịch vụ truyền thống của cộng đồng cư dân địa phương; Hoạt động kinh doanh tại các địa điểm trong điểm đến cũng đa dạng hơn, không chỉ là những buổi biểu diễn văn nghệ, bán sản phẩm thủ công truyền thống… của các nghệ sĩ địa phương, mà còn có sự tham gia của sản phẩm, dịch vụ của những vùng lân cận được đại diện bởi các nhà cung cấp từ bên ngoài và nhiều dịch vụ khác. Điều này đã hấp dẫn chi tiêu của du khách MICE nhiều hơn; Các thông tin về lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương được công bố rộng rãi giúp du khách MICE hiểu biết thêm về nơi họ tham gia vào sự kiện. Các thông tin này giúp họ dễ dàng tìm hiểu, giao tiếp và trực tiếp tham gia vào hoạt động văn hóa riêng có trong từng địa điểm tại điểm đến; Các chương trình hoạt động về chăm sóc, bảo vệ môi trường cũng được mở rộng sự tham gia của cộng đồng địa phương và cả du khách MICE, giúp du khách có cơ hội giao lưu văn hóa và gia tăng kinh nghiệm du lịch.

Từ những thảo luận ở Mục 2.3.2 và 2.4.3, rõ ràng có một mối quan hệ mật thiết giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE. Từ quan điểm của tác giả, một giả thuyết được hình thành và được mô hình hóa bằng Hình 2.7

H5: Nguồn lực điểm đến MICE có mối quan hệ thuận chiều (+) đến sự phát triển du lịch MICE.