Mối quan hệ giữa nguồn lực du khách MICE và nguồn lực nguồn lực điểm đến MICE

Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa du khách MICE và điểm đến MICE, thường có ba hướng tiếp cận nghiên cứu: một là hướng nghiên cứu về động cơ du lịch của du khách, hai là hướng tiếp cận dựa trên lý thuyết kéo – đẩy và ba là hướng nghiên cứu về nhận thức và tình cảm (hướng nghiên cứu tâm lý xã hội) của du khách đối với điểm đến. Trong so sánh giữa ba lý thuyết được nêu, lý thuyết động cơ của người tiêu dùng, động cơ của du khách được chú ý nghiên cứu nhiều hơn so với lý thuyết kéo – đẩy và lý thuyết tâm lý xã hội, vì động cơ được xem là động lực quan trọng trong quá trình ra quyết định du lịch của du khách MICE (Kay, 2003). Nghiên cứu của luận án này sử dụng động cơ của du khách để xem xét mối quan hệ với điểm đến MICE.

Động cơ là một trong những thành phần quan trọng trong việc hiểu biết hành vi của du khách, bởi nó giải thích việc du khách đang cần gì và cách thức nào để đáp ứng những mong đợi đó. Sự hiểu biết về động cơ của du khách giúp điểm đến định hướng đến nhu cầu và mong muốn của họ để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Severt và ctg (2007) đã xác định 5 động cơ phân biệt: (i) hoạt động và cơ hội; (ii) mạng làm việc; (iii) sự tiện lợi của hội nghị; (iv) lợi ích của học tập; và (v) các sản phẩm dịch vụ. Kết quả nghiên cứu của Chiang & ctg (2012) chỉ ra bốn động cơ của du khách MICE khu vực châu Á là: (1) tìm kiếm giá trị học tập; (2) tìm kiếm giá trị đổi mới; (3) tìm kiếm giá trị nghề nghiệp và (4) tìm kiếm cơ hội du lịch.

Từ những nghiên cứu nêu trên cho thấy mối quan hệ tương tác giữa du khách MICE và điểm đến MICE dựa trên những động cơ du lịch (Bảng 2.5). Khi du khách thấy một sự kiện MICE tại một điểm đến mang cho họ cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp, có thêm những kiến thức, thông tin, mạng làm việc mới, gia tăng sự phát triển nghề nghiệp, được thực hiện những hoạt động giải trí ngoài trời, những yếu tố này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình ra quyết định của du khách MICE (Severt và ctg, 2007; Oppermann và Chon, 1997; Price, 1993). So sánh với động cơ của du khách nghỉ dưỡng, tham quan, sinh thái… thì động cơ của du khách MICE đa dạng, phức tạp và có yêu cầu cao hơn. Một điểm đến có những sản phẩm dịch vụ du lịch MICE chất lượng cao được cung cấp từ nhiều nguồn lực sẽ đáp ứng được những tìm kiếm của du khách MICE, họ sẽ chọn để tham dự sự kiện.

Tham gia vào một sự kiện MICE, du khách MICE đã đóng góp những nguồn lực của mình bên cạnh việc họ được hưởng các sản phẩm dịch vụ du lịch MICE. Saayman và Saayman (2006); Dwyer (2003) cho thấy rằng hai đóng góp quan trọng đối với điểm đến là (1) chi tiêu tại điểm đến khi họ tham gia các hoạt động du lịch tại đây và

(2) thúc đẩy tạo ra môi trường để du khách có thể gia tăng chi tiêu trong quá trình du lịch của họ tại điểm đến. Trước tiên, chi tiêu của du khách không chỉ cho lĩnh vực khách sạn, nhà hàng mà còn trong lĩnh vực giải trí, mua sắm, phám phá các nền văn hóa mới… Thực vậy, nghiên cứu của Camparinon và Arcodia (2008) cho thấy rằng du khách du lịch MICE chi tiêu cao gấp 3 lần du khách bình thường. Điều này đã giúp cho việc trao đổi ngoại tệ và tạo cơ hội việc làm nhiều hơn (Dwyer và Mistillis, 1999; Dwyer, 2003; Page, 2003), việc làm nhiều hơn có thể có từ việc gia tăng sản lượng  sản xuất hàng hóa, đồ lưu niệm, hoặc gia tăng số lượng cơ sở sản xuất, các điểm mua sắm. Hoạt động kinh doanh lúc này trở nên đa dạng về chủng loại, số lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Như vậy, chi tiêu của du khách MICE đã đóng góp một phần tài chính giúp điểm đến có khả năng thường xuyên nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và những hoạt động khác thông qua các loại thuế mà doanh nghiệp hoạt động tại điểm đến đã đóng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…

Tiếp đến, mỗi du khách MICE đều có nguồn lực quan trọng là giá trị kinh nghiệm, những kiến thức riêng và mối quan hệ thông qua các hoạt động du lịch của họ với nhiều tổ chức, cá nhân khác mà họ thu được khi họ trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch (Prebensen và ctg, 2013), điều này thúc đẩy điểm đến phải cung cấp đa dạng các hoạt động dịch vụ để thu hút sự tham gia của họ. Tại mỗi sự kiện, họ đã bỏ thời gian, nỗ lực, tiền bạc để tham gia trực tiếp vào hoạt động của sự kiện, họ còn góp thêm nguồn lực dựa vào kiến thức kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu của họ để trao  đổi, phổ biến đến từng ngành, từng lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực đó hay những sản phẩm mới khi tham gia triển lãm, đồng thời góp phần khuyến khích sự hợp tác công tư để triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất kinh doanh. Những nguồn lực này là rất quan trọng trong giai đoạn kinh tế tri thức phát triển và thương mại quốc tế ngày càng mở cửa (Pearce, 2014). Điều này có thể thấy rõ tại những hội nghị, hội thảo về phát triển kinh tế, phát triển ngành công

nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao tổ chức tại Đà Lạt, rất nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nhân… tham dự, kết quả là những nông dân tại những vườn rau công nghệ cao đạt được năng suất cao với chi phí ít hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, môi trường ít bị tổn hại, các mô hình có khả năng nhân rộng ở nhiều nơi. Kết quả này tiếp tục được nhân rộng sau những hội thảo tiếp theo.

Những du khách MICE trong đoàn du lịch khuyến thưởng cũng đóng góp một phần nguồn lực dựa trên mối quan hệ của họ để giới thiệu điểm đến với du khách tiềm năng về những hấp dẫn, thú vị khi được tham gia chuyến đi khuyến thưởng. Họ đã góp phần gia tăng kết nối của điểm đến với nhiều du khách hơn thông qua việc thể hiện cảm xúc trên các mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông. Kết quả là lượng du khách đến Đà Lạt (trong đó có du khách MICE) gia tăng hàng năm. Ngoài ra, khi họ thường xuyên tham gia vào những hoạt động giải trí, văn hóa, họ đã sống với cuộc sống của cư dân tại điểm đến, điều này trở lại giúp cư dân điểm đến gia tăng chất lượng cuộc sống của mình (Pearce, 2014). Một khi du khách MICE ra quyết định chọn điểm đến du lịch MICE, họ đã tạo mối quan hệ và góp phần cung cấp thêm những nguồn lực cho điểm đến MICE. Từ kết quả của những nghiên cứu và thảo luận trên, tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu thứ tư

H4: Nguồn lực du khách MICE có mối quan hệ thuận chiều (+) đến nguồn lực điểm đến MICE.

Nghiên cứu của Denicolai và ctg (2010) xem điểm đến du lịch như một mạng lưới và có quan hệ tích cực với các bên liên quan; Nghiên cứu của Jamal và Getz (1995) cho thấy có 6 điều kiện thuận lợi quan trọng để tạo thêm nguồn lực cho điểm đến: (i) các bên liên quan công nhận họ có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau; (ii) các bên liên quan tin rằng họ sẽ được hưởng lợi từ sự hợp tác lẫn nhau; (iii) các bên liên quan tin rằng các quyết định hợp tác sẽ được thực hiện; (iv) có sự tham gia của các bên liên quan; (v) một sự tập hợp có tính hợp pháp, có đủ các yếu tố chuyên môn, nguồn lực và thẩm quyền; (vi) một quá trình có hiệu quả cho việc hợp tác. Dựa trên các kết quả của những nghiên cứu đã nêu, các thảo luận ảnh hưởng của các nhân tố nguồn lực và nguồn lực điểm đến MICE và những thảo luận ở Mục 2.2.4, Mục 2.3 về các mối quan hệ tích cực đó, mô hình các nguồn lực bên ngoài ảnh hưởng đến nguồn lực điểm đến MICE được đề xuất trong Hình 2.6.