Mối quan hệ giữa nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp và nguồn lực điểm đến MICE

Theo lý thuyết dựa vào nguồn lực, nguồn lực chính mà các tổ chức chuyên nghiệp có thể hỗ trợ cho điểm đến MICE chính là nguồn lực dựa vào kiến thức và nguồn lực dựa vào mối quan hệ. Các tổ chức chuyên nghiệp dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm của mình để gia tăng lượng thông tin cần thiết và quan trọng đến với du khách MICE (Lee, Lee và Jones, 2015). Bên cạnh kinh nghiệm thì mạng lưới mối quan hệ của các tổ chức chuyên nghiệp và các bên liên quan khác như nhà tổ chức, nhà cung cấp và du khách MICE ngày càng được củng cố thông qua những sự kiện đã được tổ chức thành công trong quá khứ. Lượng thông tin đó đã giúp cả hai phía cung và cầu gặp nhau. Sheehan và ctg (2007) đề nghị rằng các tổ chức chuyên nghiệp nên xây dựng và quản lý các mối quan hệ các bên liên quan ở điểm đến một cách hiệu quả thông qua cách tiếp cận mạng để tạo ra hình ảnh của sự liên kết của các bên liên quan của điểm đến và trong đó, các tổ chức chuyên nghiệp ở vị trí trung tâm, và là bên thực hiện kết nối nhiều nhất trong mạng. Nghĩa là, họ sử dụng nguồn lực của mình để thực hiện các kết nối của điểm đến và các bên liên quan như một tổng thể (Lee và ctg, 2015).

Việt Nam hiện chưa có một tổ chức chuyên nghiệp nào trong lĩnh vực MICE,  các tỉnh thường có Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Du lịch, có thể xem là một tổ chức chuyên nghiệp để xúc tiến, quảng bá hoạt động du lịch của địa phương ra bên ngoài. Ngoài ra, một số khác của một tổ chức chuyên nghiệp này chưa thể hiện rõ, điều này, dẫn đến một số hạn chế là: (1) xúc tiến quảng bá hoạt động du lịch MICE của Việt Nam nói chung, điểm đến nói riêng chưa thường xuyên. Khi có tổ chức một sự kiện MICE quy mô quốc gia, quốc tế thì mới có hoạt động quảng bá; (2) việc thống kê số liệu riêng cho lĩnh vực MICE chưa thực hiện được; (3) chưa có chính sách cụ thể trong thu hút du khách MICE đến điểm đến MICE (Asia New Monitors, 2011). Xét về quan hệ ảnh hưởng, sau những lần tổ chức những sự kiện lớn như vậy, điểm đến đã được nhận biết nhiều hơn. Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch MICE trong hai năm 2014 – 2015 tại Đà Lạt và kế hoạch lịch biểu được công bố rộng rãi từ nhà tổ chức thông qua tổ chức chuyên nghiệp đến rộng khắp cả nước đã thu hút được nhiều đơn vị tổ chức chọn Đà Lạt để tổ chức du lịch MICE, cụ thể số lượng hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế tổ chức tại Đà Lạt tăng nhiều so với trước đó (Phụ lục 6). Số lượng khách tăng lên, đồng nghĩa với việc các nhà cung cấp vận chuyển, các dịch vụ hỗ trợ phải tăng thêm nguồn lực. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch MICE, tổ chức chuyên nghiệp hiểu được nhu cầu của du khách MICE cần có trong gói sản phẩm của mình, đã thúc đẩy điểm đến phát triển các tiện nghi, sự hấp dẫn trong từng phần của gói sản phẩm và sự kết nối, phối hợp hoạt động của các đơn vị trong điểm đến tốt hơn để gia tăng giá trị cho chuyến du lịch MICE của du khách. Như vậy, tổ chức chuyên nghiệp đã góp phần tăng cường thêm nguồn lực cho điểm đến nguồn lực kinh nghiệm, uy tín, và mối quan hệ. Những hoạt động chủ yếu của đơn vị này thường là: (i) xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, du lịch MICE; (ii) phối hợp với các bên liên quan thúc đẩy sự phát triển các tiện nghị, sự hấp dẫn của du lịch;

(iii) công bố các lịch biểu hoạt động thường xuyên, kịp thời đến những du khách có nhu cầu. Từ những thảo luận và kết quả nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài về nhân tố này, tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu H3

H3: Nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp có mối quan hệ thuận chiều (+) đến nguồn lực điểm đến MICE.