Môi trường chính trị văn hóa ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các DN CNHT đánh giá cao về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội của nước ta nói chung và của Hà Nội nói riêng. Hầu hết các DN đánh giá cao tính ổn định của môi trường chính trị, mức điểm là 4,48. Nhìn chung qua các tiêu chí về chính trị văn hóa các DN đều đánh giá cao như tình hình kinh tế vĩ mô ổn định 4,75 điểm, tình hình an ninh đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của DN, tỷ giá hối đoái luôn được thay đổi kịp thời để DN không bị ảnh hưởng khi xuất hay nhập khẩu.

Cùng với phản ánh tốt về chính trị thì nhân tố văn hóa cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của DN. Người tiêu dùng trong nước hiện có thói quen đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã hàng nước ngoài hoặc mua hàng gắn với các thương hiệu, do vậy làm cho các DN trong nước gặp khó khăn trong việc chiếm lĩnh thị trường nội địa. Mặt khác, nguồn lực của các DN nước ta đang yếu và chưa có khả năng tập trung nhiều vào tiếp thị, quảng cáo. Những năm qua Nhà nước đã đưa ra các chính sách khuyến khích “người Việt dùng hàng Việt” nhưng còn chưa thay đổi được nhiều thói quen của người tiêu dùng đặc biệt khó thay đổi người tiêu dùng khu vực thành thị.