Môi trường nhân sự trong Marketing

Môi trường nhân sự trong Marketing
3 (60%) 1 vote

Con người là yếu tố quan trọng quyết định rất lớn đến sự thành công của doanh nghiệp. Một nhà máy có trình độ công nghệ cao nhưng không có người lao động giỏi thì cũng giống như một thửa ruộng mà không có người cày, ruộng đó sẽ trở thành ruộng hoang. Một chiến lược phát triển tốt cần phải có nhân sự giỏi thực hiện thì khả năng thành công cao, ngược lại, có thể sẽ không đem lại hiệu quả có khi lại còn phá hỏng cả chiến lược.
Khi nói đến môi trường nhân sự của doanh nghiệp thường đề cập đến các yếu tố về cơ cấu nhân sự và chiến lược phát triển nhân sự của doanh nghiệp.

1. Những yếu tố về quy mô và cơ cấu nhân sự trong doanh nghiệp

Việc tạo ra những nét khái quát về môi trường nhân sự trong doanh nghiệp có thể thông qua các yếu tố như:

+ Tổng số cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Tổng số cán bộ, công nhân viên trong một doanh nghiệp phản ánh quy mô của doanh nghiệp và khả năng phát triển doanh nghiệp đó trong thời gian tương lai.
+ Tỷ lệ cán bộ, công nhân viêc được chia theo độ tuổi, giới tính, tính chất công việc, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn và tay nghề
+ Chế độ đãi ngộ cho người lao động
+ Chính sách lương, chế độ khen thưởng và xử phạt cũng như các chính sách đãi ngộ khác đối với người lao động.
+ Ngân sách dành cho hoạt động đào tạo và tái đào tạo người lao động trong doanh nghiệp.

2. Chiến lược nhân sự của doanh nghiệp

Khi đề cập đến chiến lược nhân sự của doanh nghiệp thông thường các nhà nghiên cứu phải đề cập đến một số nội dung:

+ Chiến lược tuyển dụng nguồn nhân lực:

Việc đề ra chiến lược tuyển dụng nguồn nhân lực cho phép doanh nghiệp có được một nguồn nhân lực phù hợp và có chất lượng tốt trong tương lai với mức đầu tư tiết kiệm nhất. Hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài hay các doanh nghiệp quốc tế thường có chiến lược tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ khi quá trình đào tạo cơ bản sắp hoàn thành, như chế độ tuyển dụng sinh viên giỏi của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở năm cuối cùng của quá trình đào tạo. Chính sách tuyển dụng này sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp một khối lượng lớn chi phí đào tạo lý thuyết và thực tế đối với đội ngũ lao động mới.

+ Chiến lược xây dựng và phát triển nhân sự

Trong quá trình hoạt động chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có vai trò củng cố hơn lợi thế cạnh tranh về trình độ người lao động của doanh nghiệp. Thông thương, trình độ của người lao động cũng sẽ bị lạc hậu do sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Vấn đề đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch cập nhật thường xuyên những thay đổi công nghệ cũng như quy trình sản xuất hay đòi hỏi của thị trường…

Bên cạnh đó, trong các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cơ cấu nhân sự từ nhiều quốc gia khác nhau do đó thường không đồng nhất về chủng tộc, ngôn ngữ, văn hoá. Vấn đề duy trì sự kết nối, giảm thiểu xung đột sắc tộc, văn hoá, ngôn ngữ.. trong doanh nghiệp là vấn đề cần phải làm ngay để có được một hệ thống nhân sự thống nhất.

Khi đánh giá quy mô doanh nghiệp trên cơ sở số lượng cán bộ công nhân viên cần đặt nó trong mối liên hệ với trình độ công nghệ của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có trình độ công nghệ cao, khả năng áp dụng tự động hoá lớn thì số lượng cán bộ công nhân viên sẽ ít. Ngược lại, trong doanh nghiệp, trình độ công nghệ thấp, khả năng tự động hoá kém thì số lượng cán bộ công nhân viên tăng lên.

Một vấn đề quan trọng không thể không đề cập đến trong môi trường nhân sự đó là năng lực của môi trường trong việc nuôi dưỡng và phát triển tài năng của doanh nghiệp cũng như các cơ hội thăng tiến mà doanh nghiệp tạo ra cho cán bộ công nhân viên của mình. Yếu tố này sẽ tăng cường lòng nhiệt tình, sự gắn bó và lòng trung thành của người lao động với doanh nghiệp mà họ đang là thành viên.