Môi trường văn hoá doanh nghiệp trong Marketing

Môi trường văn hoá doanh nghiệp trong Marketing
Đánh giá bài viết

Mỗi một tổ chức đều có một tập hợp các giá trị hoặc nền văn hoá riêng của mình. Phần lớn các doanh nghiệp đều không chủ ý tạo ra một nền văn hoá nhất định nào đó. Nhiều khi, văn hoá tổ chức hình thành dựa trên các giá trị của các nhà quản lý hàng đầu hoặc các nhà sáng lập tổ chức.

Trước hết, điều quan trọng cần phải hiểu thuật ngữ “văn hoá” ở đây được định nghĩa trong bối cảnh đa văn hóa. Văn hoá ở đây được xem xét với ý nghĩa rộng nhất của nó, xuất phát từ một loạt lĩnh vực bao gồm lịch sử, kinh tế, chính trị, kinh doanh, triết học, giáo dục, tâm lý, ngôn ngữ học và đời sống xã hội. Nếp nghĩ của con người được hình thành dưới ảnh hưởng của tất cả các lĩnh vực này. Mỗi một nếp nghĩ lại tạo ra cách hiểu riêng của mình về thế giới hiện thực vàcách ứng sử, hành vi riêng của mình.

Khi mọi người từ các nước khác nhau, mang những nền văn hoá khác nhau đến làm việc cùng nhau, mâu thuẫn sẽ phát sinh và không chỉ do bất đồng về ngôn ngữ. Nhưng sự đa dạng này cũng tạo ra động lực giúp tiềm năng và tính sáng tạo được phát huy. Tối ưu hoá quá trình đưa những con người da dạng cùng làm việc với nhau sẽ đem lại lợi ích to lớn như động lực làm việc, tính sáng tạo, hiệu quả và hiệu suất.

Nguyên tắc tốt nhất trong mọi trường hợp là phòng ngừa mâu thuẫn trước khi chúng xảy ra. Vì vậy, xây dựng một môi trường văn hoá doanh nghiệp, đào tạo về hoà nhập văn hoá là điều cần thiết và cần có các khoá đào tạo đặc thù đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhằm biến các nguồn mâu thuẫn thành tiềm năng sáng tạo và lợi nhuận.

Văn hóa doanh nghiệp là kết quả của sự kết hợp văn hoá bên trong và bên ngoài. Cách tiếp cận văn hoá và hoà nhập văn hoá không thể thực hiện nếu thiếu đi một số điểm khái quát hoá. Các yếu tố hình thành nên văn hoá doanh nghiệp được đề cập đến bao gồm các yếu tố như:

Vai trò của người lãnh đạo trong nền văn hoá doanh nghiệp: một trong các yếu tố quan trọng để hiểu được văn hoá doanh nghiệp là mức độ trong đó người lãnh đạo đóng vai trò trung tâm. Hãy tự hỏi mình, người lãnh đạo của bạn đóng vai trò trung tâm như thế nào đối với phong cách của doanh nghiệp bạn? Nếu bạn là người lãnh đạo, văn hoá của doanh nghiệp bạn dường như phản ánh cá tính của bạn, kể cả những thất thường nơi bạn. Hành vi của nhà lãnh đạo và nhóm quản lý sẽ hình thành nên kiểu văn hoá của doanh nghiệp đó. Hành vi thái độ của các cán bộ chủ chốt, phản ứng của họ khi có các vấn đề nghiêm trọng và những điều mà họ thường nói đến, tất cả những điều đó hình thành nên phong cách của văn hoá. Nếu một nền văn hoá đã thực sự được thiết lập chắc chắn thì khi một lãnh đạo mới lên nắm quyền, đơn thuần là sự kế thừa các truyền thống đó và người đó thường giữ vai trò người bảo vệ truyền thống văn hóa cũ. Bên cạnh đó, họ đưa vào các tác nhân làm chuyển đổi nền văn hoá của doanh nghiệp.

Văn hoá doanh nghiệp còn được đề cập trên khía cạnh ngôn ngữ. Đó là công cụ cơ bản nhất để hiểu biết lẫn nhau. Trong bất cứ một bối cảnh giao tiếp nào, cả hai bên tham gia cần phải đạt được mức độ hiểu nhau cao nhất. Điều này đòi hỏi phải có các yếu tố chung, thường được gọi là tính tương thích – trong đó, chúng ta có thể đảm bảo rằng thông điệp đưa ra sẽ được người nhận hiểu và sử dụng theo một cách thức phù hợp như ý định của người gửi.

Văn hóa doanh nghiệp còn thể hiện ở mức độ thống nhất, khả năng kết nối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp để tạo nên một cơ thể doanh nghiệp khỏe mạnh, các bộ phận trong doanh nghiệp hỗ trợ nhau cùng hoàn thành sứ mệnh của doanh nghiệp. Do mỗi bộ phận trong một doanh nghiệp có những đặc trưng văn hóa khác biệt nên việc kết nối những bộ phận này với nhau đồng thời mang cả những đặc điểm tương đồng với văn hóa toàn doanh nghiệp là vấn đề không phải đơn giản.

Giá trị niềm tin của các cá nhân trong doanh nghiệp đối với doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Dựa trên giá trị niềm tin, các thành viên của doanh nghiệp sẽ cố gắng đóng góp công sức của mình xây dựng doanh nghiệp phát triển ngày càng bền vững.

Giá trị của doanh nghiệp trong việc nuôi dưỡng sự đổi mới, sáng tạo trong từng thành viên doanh nghiệp cũng là yếu tố thuộc môi trường văn hóa doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn, khốc liệt như hiện nay, sáng tạo, đổi mới có giá trị to lớn trong việc duy trì và tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự sáng tạo không phải chỉ tập trung ở các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp cũng như không phải chỉ là nhiệm vụ của bộ phận nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp mà là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp. Tất cả các ý tưởng đổi mới sáng tạo, cho dù xuất phát từ đâu, phục vụ cho công đoạn nào cũng đều có ý nghĩa đối với họat động kinh doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp còn thể hiện thông qua uy tín của doanh nghiệp với các tổ chức, đoàn thể bên ngoài doanh nghiệp…

Văn hoá doanh nghiệp ngày càng mang một ý nghĩa quan trọng, vì vậy, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không được bỏ qua văn hoá doanh nghiệp. Ngược lại, nó cần được đưa vào sứ mệnh, tầm nhìn, tuyên bố mục tiêu của tổ chức và nhấn mạnh trong các khoá đào tạo do doanh nghiệp tài trợ, và trong quá trình giao tiếp của doanh nghiệp.