Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.

Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.
Đánh giá bài viết

1. Tỷ giá hối đoái và khối lượng giao dịch ngoại hối.

Khối lượng giao dịch là số lượng mua bán ngoại hối của ngân hàng diễn ra hàng ngày, quý hay năm.

Trong rổ tiền tệ thì USD được dùng làm đồng tiền chuẩn trong giao dịch và USD cũng là đồng ngoại tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường tiền tệ. Khi thị trường tiền tệ có sự biến động về tỷ giá hối thì sẽ ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch trên thị trường. Điều này cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng và của khách hàng vì khó lường trước được biến động tỷ giá nên sẽ khó dự báo được giao dịch trên thị trường sẽ xảy ra theo chiều hướng nào. Nếu tỷ giá hối đoái trên thị trường cao hơn giá trần của Ngân hàng Nhà nước đưa ra sẽ làm cho khối lượng giao dịch hối đoái trong ngân hàng ít lại, vì ngân hàng sẽ không dám mua vượt qua giới hạn giá mà Ngân hàng Nhà nước quy định. Nguồn vốn của ngân hàng sẽ chậm thanh khoản gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu tỷ giá của loại ngoại tệ này (USD) tăng lên cao sẽ dẫn đến khối lượng giao dịch về USD tăng lên gây khó khăn cho ngân hàng vì thiếu nguồn USD bán cho khách hàng.

 2. Doanh thu và lợi nhuận từ việc mua bán ngoại hối.

Doanh thu ngoại hối là luồng tiền có được khi ngân hàng mua bán ngoại tệ trên thị trường.

Lợi nhuận là số tiền có được từ doanh thu sau khi trừ đi chi phí, tính toán lãi lỗ từ việc kinh doanh ngoại hối.

Khi doanh thu ngoại tệ của ngân hàng cao hơn số lượng bán ngoại tệ chứng tỏ ngân hàng đang hoạt động có lãi và ngược lại khi doanh thu ngoại hối thấp hơn thì ngân hàng kinh doanh có thể đang bị lỗ.

Sau khi tổng kết giao dịch theo quý, kết quả lợi nhuận cao hay thấp sẽ đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.

3. Tính thanh khoản của ngoại tệ.

Tính thanh khoản của ngoại tệ được hiểu là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của các khoản nợ, các khoản phải thu bằng ngoại tệ của ngân hàng.

Đối với hoạt động kinh doanh ngoại hối thì chỉ tiêu thanh khoản là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng.

Trong giao dịch hối đoái thì ngoại tệ luôn mang tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, khi có sự biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực về tỷ giá hối đoái của một số loại ngoại tệ trong rổ tiền tệ thì loại ngoại tệ này sẽ mang tính thanh khoản thấp gây khó khăn trong việc điều chỉnh nguồn vốn hoạt động của ngân hàng.

Chức năng của việc giao dịch hối đoái là đa dạng nguồn thu cho ngân hàng đồng thời giải quyết kịp thời nhu cầu về vốn của các bộ phận trong ngân hàng.

Các ngân hàng có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh có nhiệm vụ và chức năng riêng nên nhu cầu về vốn cũng khác nhau như chi nhánh này cần mua USD, chi nhánh khác lại cần mua EUR,…Giao dịch hối đoái sẽ đóng vai trò trong hoạt động bảo đảm nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch và các chi nhánh.

4. Hoàn thiện các sản phẩm ngoại hối.

Trong hoạt động ngoại hối thì sản phẩm về ngoại hối cũng đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn cho khách hàng được xem là một sự thành công đối với nhân viên kinh doanh ngoại hối.

5. Cải tiến công nghệ.

Ngoài các yếu tố trên thì cải tiến công nghệ cũng là một chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh ngoại hối. Công nghệ hiện đại sẽ góp phần tăng thêm giá trị cho hiệu quả hoạt động, hạn chế được những biến cố xảy ra ảnh hưởng bất lợi cho ngân hàng.