Một số giải pháp để ngành xuất khẩu thủy sản phát triển

Một số giải pháp để ngành xuất khẩu thủy sản phát triển
Đánh giá bài viết

1. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các sản phẩm

Cùng với việc mở rộng thị trường việc đa dạng hoá sản phẩm cũng là hướng quan trọng tạo thế gọng kìm cho ngành thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường thế giới. Đầu tiên phải đa dạng hoá các mặt hàng, đa dạng hoá về phương thức chế biến, điều này đòi hỏi hiểu biết rất kĩ về công nghệ chế biến, đặc điểm phong tục tập quán, về nhu cầu của từng thị trường. Tiếp theo đó sẽ là đa dạng hoá về nguyên liệu chế biến, tạo tiền đề cho việc mơ rộng và thay đổi một cơ cấu hàng xuất khẩu phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

Tạo ra một nguồn nguyên liệu có chất lượng cao. Có thể nói chất lượng nguyên liệu thuỷ sản cần được đảm bảo ngay từ khâu đánh bắt nuôi trồng. Muốn vậy, trước hết phải xây dựng hệ thống dịch vụ kỹ thuật, tuyển chọn, bồi dưỡng nguồn nhân lực giúp người nuôi trồng có giống chất lượng tốt, sạch bệnh, đạt hiệu quả cao. Kế tiếp, khâu nuôi trồng thuỷ sản phải theo đúng quy trình, tránh dịch bệnh, tránh sử dụng các loại thuốc kháng sinh không cho phép, đảm bảo dư lượng kháng sinh cho phép khi thu hoạch

Tăng cường sự liên kết chặt chẽ, hình thành mối quan hệ giữa các thnàh phần từ người khai thác nuôi trồng đến các nhà chế biến, thương mại, để giảm các chi phí, bằng cách đầu tư cho nghiên cứu khoa học, trợ giúp các hộ nuôi trồng vốn và kỹ thuật, và khi đó các nhà chế biến và xuất khẩu sẽ có được nguồn nguyên liệu ổn định chất lượng cao thông qua các hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Ngoài việc phấn đấu giảm giá thành, để có ưu thế trong xuất khẩu, việc đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn HACCC có tầm quyết định tới sự sống còn của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần tự hoàn thiện năng lực quản lý, tự giác kiểm tra và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ có như thế mới đảm bảo cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp xuất khẩu hàng thuỷ sản nói riêng và toàn ngành nói chung.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ sản xuất

Tích luỹ vốn, đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm là tiêu đề cho xuất khẩu của doanh nghiệp
Bắt đầu với xuất phát điểm thấp hơn các nước trong khu vực và trên thế giới do đó trình độ nguồn lao động và trình độ quản lý còn yếu kém. Cần tích cực đào tạo kỹ thuật canh tác, nuôi trồng thông qua các lớp tập huấn trực tiếp cho bà con nông dân, cử các kỹ sư xuống tận nơi hướng dẫn kỹ thuật. Nâng cao trình độ quản lý cho các nhà quản lý và cán bộ thị trường, tạo cơ hội tiếp cận học tậpcác nước có nền kinh tế phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin thị trường chính xác nhất, đem lại hiệu quả cao nhất cho xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam.
Mỗi doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ ngành phải có được chiến lược cụ thể để tăng cường xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm đến các khách hàng trên toàn thế giới. Đồng thời phải xây dựng và quảng bá thương hiệu tránh các trường hợp bị đánh cắp thương hiệu như trường hợp đã xảy ra với nứơc mắm Phú Quốc. Thương hiệu sẽ là vũ khí quan trọng trong cuộc chiến cạnh tranh vô cùng gay gắt hiện nay.