Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở hạ tầng giao thông đô thị tại TPHCM

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở hạ tầng giao thông đô thị tại TPHCM
Đánh giá bài viết

Xã hội hóa: Để phát triển sánh vai cùng các nước trong khu vực, đòi hỏi sự cần thiết phải hiện đại hóa nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế vô hình do ùn tắc giao thông, hạ tầng giao thông yếu kém. Do đó, xã hội hóa công tác quản lý giao thông cũng đã được đặt ra bên cạnh việc kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Việc phối hợp với kênh giao thông trên làn sóng FM 91MHz (VOV giao thông) và Đài tiếng nói nhân dân TP. HCM (VOH) trong công tác tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn giao thông là một ví dụ cụ thể của công tác xã hội hóa quản lý giao thông hiện nay.

-Hiện đại hóa trong công tác quản lý và điều tiết giao thông đô thị:Trong tình hình ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng, TP HCM cũng đã đồng ý nghiên cứu đầu tư hệ thống kiểm soát và thu phí tự động xe ôtô lưu thông trong khu vực trung tâm thành phố (hệ thống ERP). Chủ trương này được đề xuất trên cơ sở kết quả học hỏi kinh nghiệm của Singapore. Đây là một ví dụ khác minh chứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý giao thông tại thành phố. Việc sử dụng hệ thống ERP sẽ góp phần điều tiết lượng xe lưu thông ra vào khu trung tâm, giảm thiểu lượng khí thải và hình thành không gian dành cho người đi bộ, hỗ trợ giao thông công cộng. Xây dựng được cơ sở dữ liệu giao thông (thông tin về hạ tầng giao thông, số liệu tai nạn giao thông, đăng ký phương tiện giao thông, nhu cầu vốn…) phục vụ công tác quản lý hàng ngày, định hướng phát triển giao thông trong tương lai. Công tác quản lý giao thông phải được hiện đại hóa qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông vào các hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá tình hình lưu thông. Đặc biệt, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phải tiếp tục được đẩy nhanh để tạo cơ sở hiện đại hóa quản lý giao thông và phát triển kinh tế địa phương, khu vực. Hiện nay, TP. HCM cần phải thực hiện các chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng sạch trong vận tải hành khách công cộng, góp phần hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.