Một số giải pháp nâng cao tính hiệu quả của việc phân phối lại trong độc quyền cung cấp nước sạch ở TP.HCM

Một số giải pháp nâng cao tính hiệu quả của việc phân phối lại trong độc quyền cung cấp nước sạch ở TP.HCM
Đánh giá bài viết

Thứ nhất là phải rà soát lại tình hình phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay để có một biểu giá nước cho hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả phân phối lại, tạo công bằng xã hội đạt mức tối ưu.

Thứ hai là ngành nước phải tạo điều kiện cho những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển, bởi vì có như thế thì thu nhập quốc dân tăng thì lợi ích trong phân phối lại sẽ được cải thiện.

Thứ ba là nâng cao hiệu quả hệ thống dẫn nước, tránh tình tạng sửa chữa gây ùn tắc giao thông. làm đình trệ các hoạt động. Mở rộng hệ thống cung cấp nước trên diện rộng để tăng khả năng phục vụ giảm tối thiếu chi phí biên nhằm nâng cao doanh thu cho ngành nước, giảm trợ cấp của nhà nước, tăng hiệu quả xã hội.

Thứ tư là phải có đội ngũ quản lý luôn kiểm tra ra soát và xây dựng ngành nước nhằm đảm bảo an ninh nước sạch cho nhân dân.

Thứ năm là trong quá trình xác định giá và tiến hành phân phối lại thì phải xác định đúng đối tượng tránh tình trạng phân phối ngược. Như đã nói ở trên hiện nay định giá theo hộ gia đình còn mắc phải sai sót đó là hộ nghèo thì thường sống nhiều nhân khẩu trong một hộ. Điều này sẽ  làm cho hộ nghèo thì sử dụng nước hàng tháng nhiều hơn hộ giàu nếu tinh theo hộ, làm cho hộ nghèo phải chịu mức giá cao hơn, đây là phân phối ngược chứ không phải phân phối lại.

Thứ sáu là hiện nay thành phố Hồ Chí Minh hàng năm còn phải sửa chữa hàng trăm đoạn đường ống dẫn nước nên sẽ phải đào nhiều tuyến đường, điều này sẽ gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông làm đình trệ hoạt xã hội. Do vậy mà trong độc quyền cung cấp nước sạch của nhà nước phải có sự điều tiết làm giảm sữa chữa trong tương lai. Ví dụ như tiến hành đầu tư lớn, sữa một lần đảm bảo sử dụng lâu dài trong tương lai.

Thứ bảy phải luôn đảm bảo được hai nguyên tắc trong điều tiết độc quyền nước. Một là đảm bảo nguyên tắc cân bằng giá, hai là đảm bảo được nguyên tắc công bằng về sản lượng. Tạo công bằng trong việc sử dụng nước cho mỗi người dân.

Thứ tám là để cung cấp nước nhiều hơn và giảm thất thu, thất thoát nước, trong đó có phương án tăng giá nước nhằm giảm chi phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Nhưng một khi tăng giá nước thì sẽ gây ra tình trạng là khả năng tăng gia sản xuất giảm vì nước là đầu vào của sản xuất. Vì vậy mà phải có một mức giá nước đạt tiêu chuẩn vừa tạo điều kiện cho sản xuất, lại vừa tạo điều kiện cho cũng vố ngân sách nhà nước trong hỗ trợ cho ngành nước.

Ngoài ra các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường các nguồn nước thô cấp cho các nhà máy, trạm cấp nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp nước và vệ sinh môi trường, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ với các cơ quan chức năng về y tế, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo,… và chính quyền địa phương các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và quản lý chặt chất lượng nước sạch, giá nước. Tạo đà cho công bằng xã hội thông qua quá trình điều chỉnh và cung cấp các hiệu quả trong độc quyền cung cấp nước sạch, nhất là phân phối lại.