Một số giải pháp nhằm khôi phục nền kinh tế VN sau khủng hoảng

Một số giải pháp nhằm khôi phục nền kinh tế VN sau khủng hoảng
Đánh giá bài viết

1.  Cân đối ngân sách phù hợp, đảm bảo tính bền vững của ngân sách:

  • Cơ cấu nguồn thu hợp lý, minh bạch trong chính sách thuế. Những gói cứu trợ của Bộ Tài chính đối với Doanh nghiệp trước đây và mới ban hành đều là giãn thuế tính vào thuế GTGT và Thu nhập Doanh nghiệp đều ít hiệu quả và không hướng đến đông đảo các Doanh nghiệp khó khăn. Do đó, hướng đề xuất chính là Bộ Tài chính nên trực tiếp giảm thuế thay vì giãn thuế, và giảm thuế vào các loại thuế và phí như: thuế đất, phí cầu đường…
  • Quy mô, cơ cấu chi tiêu ngân sách, phân bổ vốn ngân sách hợp lý.

2. Chính sách kích cầu:

  • Thay đổi đầu tư công: hướng trọng tâm vào các dự án quan trọng có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là người lao động phổ thông (chính họ là nguồn tiêu dùng chính thúc đẩy tổng cầu).
  • Phải thực hiện nhất quá trong các chính sách kích cầu của Chính phủ. Chẳng hạn như Chính phủ khuyến khích cho DN vay với lãi suất thấp để hạ bớt chi phí sản xuất, nhưng đồng thời lại cho tăng giá điện, giá thuê đất và các phí cầu đường, chính những điều này triệt tiêu đi tác dụng của các chính sách, DN không cảm nhận được sự hỗ trợ của nhà nước lúc họ khó khăn.
  • Chính phủ phải tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân hiểu được nguyên nhân của cuộc suy thoái là gì, phát huy vai trò tham gia thực hiện và kiểm tra các chính sách của Chính phủ, tuyên truyền Người Việt dùng hàng Việt, để tăng kích cầu.

3.  Ra soát lại nguồn vốn và cách thức hoạt động của các DNNN, đảm bảo vốn được sử dụng hợp lí và hiệu quả, không tham nhũng, lãng phí. Nếu xét cần những DNNN nào hoạt động quá kém hiệu quả, nên thu hồi vốn, giải tán công ty, tránh những trường hợp như Vinasin, khiến Chính phủ và nền kinh tế điều đứng. Từ đó, hạn chế nợ công, đang phình khá to và nhanh ( tính đến 24/01/2013 là gần đạt 1,5 triệu tỷ đồng chiếm 49,5% GDP).

4.  Khuyến khích nông nghiệp và nông thôn phát triển, để định hướng và thu hút lực lượng lao động thất nghiệp hiện tại quay về với nông nghiệp (đa phần lao động nước ta đều xuất phát từ nông nghiệp), nhằm giảm bớt thất nghiệp, tạo thu nhập cho họ và cơ cấu lại lao động cho hợp lý.

5.  Chú trọng tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới bên cạnh giữ vừng các thị trường truyền thống. Ngoài ra, phải hướng vào thị trường nội địa, làm chủ nó, thị trường nội địa với 86 triệu người là đầu ra không thể tốt hơn để vực dậy các Doanh nghiệp sản xuất.

6.  Cần thực hiện từng bước chính sách phá giá đồng nội tệ để khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu ( và phải chịu tỷ lệ lạm phát ở một mức nhất định)

7.  Chính phủ cần quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và kịp thời hơn nữa cũng như minh bạch và công khai các thông tin về các gói cứu trợ để DN hiểu và hưởng được nó.

8. Nên khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều công ăn việc làm. Để làm điều này, Ngân hàng nhà nước nên khuyến khích các Ngân hàng thương mại cho các DN đổi mới này vay vốn với lãi suất ưu đãi.

9.  Xây dựng một trung tâm dự báo kinh tế quốc gia chính thức gồm các chuyên gia đầu ngành về dự báo (có thể nằm ở Tổng cục Thống kê, Ủy ban Giám sát hoặc Viện Quản lý kinh tế Trung ương…) có đủ năng lực và nguồn lực thực hiện dự báo cho nền kinh tế trong trung hạn. Các kết quả dự báo này là nguồn thông tin chính thức và tin cậy nhất, làm căn cứ cho việc xây dựng mục tiêu chính sách