Một số giải pháp tăng hiệu quả trong thu NSNN

Một số giải pháp tăng hiệu quả trong thu NSNN
4.3 (86.67%) 3 votes

Một là, trong khi khai thác, cho thuê, nhượng bán tài sản, tài nguyên quốc gia tăng thu cho ngân sách, nhà nước cần phải dành kinh phí thỏa đáng cho để nuôi dưỡng, tái tạo và phát triển các tài sản, tài nguyên ấy, không làm cạn kiệt và phá hủy tài sản, tài nguyên vì mục đích trước mắt.

Việc rà soát, đánh giá lại các nguồn thu cũng được đẩy mạnh nhằm phân tích những yếu tố ảnh hưởng nguồn thu trên địa bàn, nhất là các nguồn thu không ổn định, làm rõ những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng như đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đất đai, kinh doanh bất động sản, tài nguyên khoáng sản…

Hai là, chính sách thuế phải vừa huy động được nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích tích tụ vốn cho doanh nghiệp và dân cư.

Thời gian tới, ngành thuế tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh các khoản thu từ các dự án, khu dân cư đô thị mới (UBND thành phố đã có quyết định giao đất). Đồng thời, đẩy mạnh thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tăng cường quản lý thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản… Để đảm bảo công tác thu đúng, thu đủ…, ngành thuế sẽ đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra một số ngành, lĩnh vực, như: các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá (số thuế phát sinh phải nộp thấp); doanh nghiệp có đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản; doanh nghiệp lỗ vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh…

Ba là, chính sách vay dân để bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước phải được đặt trên cơ sở thu nhập và mức sống của dân.

Bốn là, dùng ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp vào một số doanh nghiệp quan trọng trong những lĩnh vực then chốt, nhằm tạo ra nguồn tài chính mới.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn như hiện nay, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách, ngành thuế xác định phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, vững chắc. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tăng năng lực sản xuất mới, ổn định thị trường. Tổ chức giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của DN liên quan việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Định kỳ hằng quý, các cục thuế tổ chức đối thoại với DN trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của DN trong sản xuất, kinh doanh, trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Năm là, nhà nước cần có chính sách tiết kiệm, khuyến khích mọi người tiết kiệm tiêu dùng, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính để tích lũy vốn chi cho đầu tư.

Thực hiện mở rộng dịch vụ đăng ký thuế, khai thuế điện tử; mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và kê khai thuế trực tuyến, nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại, kết nối thông tin giữa bốn ngành thuế – hải quan – kho bạc – tài chính. Phối hợp các ngành, các cấp trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý giá để xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá nhằm thu lợi bất chính, định giá bất hợp lý, đầu cơ nâng giá… Theo dõi kịp thời biến động về giá cả để thu đầy đủ các khoản thu vào NSNN.