Một số lưu ý khi hạch toán tiền lương

Một số lưu ý khi hạch toán tiền lương
Đánh giá bài viết

Theo ta nghĩ thì trong 1 bài chung mười mấy nghiệp vụ, cô không ác tới mức chơi kiểu trích riêng lẻ từng khoản mục BHXH, BHYT,… đâu, chỉ trích như hồi h mình học thôi, chơi mới 338 ( k chơi lẻ 3381, 3382,…) vì trong 1 bài chung thì việc tách riêng ra như zậy cũng k làm gì. BT mục đích chính nhắm tới đâu phải tiền lương đâu mà là tính giá thành phẩm hoặc tiêu thụ … bla bla. Ta nghĩ zậy, nhưng cứ ghi lên chân mấy cái tỷ lệ trích đi, xui ra,=))

Trong chương tiền lương thì chú ý vài điểm sau:

-Trích các khoản theo lương: thường trích trên tổng lương, nhưng nếu đề yêu cầu trích trên lương chính thì mình làm theo nó thôi.

-Trích trước lương nghỉ phép:

Nợ 622

Có 335

Lúc trả: Nợ 335

Có 622

Cuối năm xử lý chênh lệch: đã trích > thực chi –> giảm chi phí: Nợ 335     Có 622

Đã trích < thực chi –> trích bổ sung: Nợ 622    Có 335

-Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm:

Trích:       Nợ 642

Có 351

Khi NV thôi việc, trả:

Nợ 351

Có 642

Cuối năm, nếu 351 còn số dư thì để sang năm sau sài tiếp. Nếu hết quỹ thiếu, k đủ chi trả thì:

Nợ 642

Có 111, 112,… số tiền thực chi