Một số nét chung về quảng cáo quốc tế

Quảng cáo là một trong các công cụ chủ yếu của hoạt động yểm trợ quốc tế. Ngày nay, trên toàn thế giới, quảng cáo đang ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn. Đối với nhiều loại sản phẩm và thị trường, chiến lược quảng cáo thành công là một nhân tố quyết định trong việc đạt được mục tiêu doanh số. Trên thực tế, ngày càng có nhiều doanh nghiệp coi chiến lược quảng cáo hiệu quả là điều kiện tất yếu để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Chi phí dành cho quảng cáo trên toàn cầu vào năm 1988 là 223,4 tỷ đôla, năm 2000 là 650 tỷ đôla. ở Mỹ, ngành công nghiệp quảng cáo hướng ra nước ngoài đã thay đổi một cách đáng kể từ năm 1960 đến năm 1985. Tổng số tiền Mỹ dành cho quảng cáo trong khoảng thời gian đó tăng từ 12 tỷ đôla lên đến 75 tỷ đôla, gấp hơn 6 lần, trong khi nền kinh tế tăng chỉ gấp 5 lần. Hầu hết những nước đi theo hướng phát triển đầu tư quảng cáo giống như Mỹ. Hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng hay các hoạt động Marketing thực hiện theo chiến lược của Mỹ đều thu được kết quả tốt.

Quảng cáo chính là một công cụ chìa khóa trong Marketing quốc tế. Tuy những nhân tố cơ bản của quảng cáo có thể khác nhau từ nước này qua nước khác, thậm chí khác nhau ngay cả giữa những ngành công nghiệp trong cùng một quốc gia, nhưng chúng vẫn có những sự liên quan nhất định. Những chương trình quảng cáo hiệu quả được coi như nguồn tài nguyên hữu hình, có thể được chuyển từ một thị trường này sang thị trường khác. Có thể doanh nghiệp phải nỗ lực rất nhiều để tạo ra một chương trình quảng cáo hiệu quả, nhưng khi đó doanh nghiệp cũng đồng thời tạo ra một nguồn tài sản có giá trị sử dụng lâu dài. Đối với nhiều doanh nghiệp, quảng cáo chính là đại diện cho hình ảnh của họ ở nước ngoài. Hình ảnh và ấn tượng được tạo ra bởi quảng cáo phản ánh toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu quảng cáo thành công trong việc thiết lập và duy trì được hình ảnh mà thị trường mong muốn, thì chính nó đã mở đường cho sự phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở nước ngoài.