Một số nét khái quát về thị trường tiêu dùng đồ điện tử ở Việt Nam

Một số nét khái quát về thị trường tiêu dùng đồ điện tử ở Việt Nam
Đánh giá bài viết

 

Dân số Việt Nam xấp xỉ 80 triệu người; gồm 54 dân tộc anh em, đa số là người Kinh chiếm 85% dân số trong cả nước, tôn giáo phổ biến là đạo Phật. Dân cư phân bố không đồng đều tại khu vực thành thị và nông thông, chỉ có 20% dân

số sinh sống tại thành thị. Thu nhập của người dân Việt Nam còn thấp (khoảng 400$/năm)

Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năm; khi mức thu nhập của người dân ngày càng tăng, đời sống của đại bộ phận dân cư đã được cải thiện, điều đó dẫn tới nhu cầu mua sắm là rất lớn. Một trong những mặt hàng tiêu dùng đang được tiêu thụ rất mạnh tại Việt Nam là đồ dùng điện tử, hàng năm, số lượng hàng điện tử được người dân mua sắm tăng lên với con số chóng măt. Chính vì vậy, tại Việt Nam hiện nay đã có rất nhiều các hãng điện tử trong nước cũng như nước ngoài đang tồn tại, phát triển, và cạnh tranh nhau tương đối khốc liệt. Chúng ta có thể liệt kê một số hãng lớn đang có mặt trên thị trường Việt Nam như SONY, SAMSUNG, LG, TCL, VTB, JVC, HANEL,DAEWOO…