Một số nhận xét về khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu của Luận án dệt may Việt Nam

Như Luận án đã phân tích, các công trình nghiên cứu đã xuất bản về chủ đề năng lực cạnh tranh nói chung và trong ngành dệt may nói riêng là rất phong phú và là nguồn tư liệu tham khảo, kế thừa rất hữu ích. Tuy nhiên, mỗi công trình đều có mục tiêu và cách tiếp cận, phạm vi nghiên cứu riêng nên không phải bao giờ cũng thỏa mãn được nhu cầu đa dạng của người đọc. Đồng thời, cùng với thời gian, những vấn đề mới luôn đặt ra và đòi hỏi những nghiên cứu tìm tòi mới, nhất là các giải pháp để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại công trình nghiên cứu này đề cập đến những vấn đề mới cho nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ nhất, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là xu thế mới đang xuất hiện trên thế giới, áp dụng các ứng dụng tự động hóa, công nghệ thông tin với 3 trụ cột Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Quá trình tự động hóa, sử dụng robot hay những nhà máy thông minh đang ngày càng được nhiều Doanh nghiệp Dệt May lựa chọn nhằm tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng suất. Chưa có đề tài nghiên cứu ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quá trình năng lực cạnh tranh của sản phẩm Dệt May Việt Nam. Thứ hai, trong lúc bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang tiến triển sâu rộng với các FTA “thế hệ mới” như CPTPP, Viet Nam – EU… mở ra triển vọng to lớn cho  thương mại và đầu tư, phổ cập hóa các tiêu chuẩn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (IPR), môi trường và tiêu chuẩn lao động…, đòi hỏi phải rà soát toàn bộ chính sách, hệ thống pháp luật, nghiên cứu, phân tích những vấn đề mới trong quá trình hội nhập. Ngoài ra, mấy năm gần đây lại nổi lên cái gọi là vấn đề chủ nghĩa bảo hộ sống lại, và đặc biệt là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung bùng nổ, liệu có tác động đến trao đổi thương mại hóa toàn cầu, trong đó có sản phẩm dệt may Việt Nam. Tất cả những vấn đề nêu trên cho thấy, việc tiếp tục nghiên cứu chủ đề nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam trong bối cảnh mới là rất cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất thiết thực.