Mục đích của việc ban hành thuế Tiêu thụ đặc biệt

1.                  Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt đánh lên hàng hóa

  • Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa.
  • Thuế TTĐB có diện đánh thuế hẹp, thuế suất thường cao hơn so với thuế suất của các loại thuế gián thu khác và thuế TTĐB thường chỉ được thu một lần ở khâu sản xuất hoặc nhập khẩu.

2.                  Mục đích của việc ban hành thuế TTĐB
 

  • Đảm bảo nguồn thu Ngân sách Nhà nước.
  • Công cụ rất quan trọng để nhà nước thực hiện chức năng hướng dẫn, điều chỉnh việc sản xuất, kinh doanh,lưu thông và tiêu dùng một số hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ, chưa thật cần thiết cho nhu cầu xã hội thể hiện sự tăng cường quản lý, kiểm soát của nhà nước một cách tập trung, chặt chẽ đối với các loại hàng hóa, dịch vụ này
  • Công cụ để nhà nước điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước một cách công bằng hợp lý: ai tiêu dùng nhiều các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp thuế nhiều hơn người tiêu dùng ít hoặc không phải nộp thuế nếu không tiêu dùng các hàng hóa, dịch vụ đó.
  • Khắc phục tình trạng bất đối xứng thông tin trong việc tiêu dùng hàng hóa gây ảnh hưởng đến sức khỏe như thuốc lá, rượu….

Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tại sao lạ có thuế tiêu thụ đặc biệt
  • tại sao lại có thuế tiêu thụ tiêu thụ đặc biệt
  • thue ttdb danh o giai doan nao
  • ,