Mục đích của việc niêm yết chứng khoán

Mục đích của việc niêm yết chứng khoán
Đánh giá bài viết

– Thiết lập quan hệ hợp đồng giữa SGDCK với tổ chức phát hành có  chứng khoán niêm yết, từ đó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức  phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai  và công bằng.

– Nhằm mục đích hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xây dựng lòng tin  của công chúng đối với thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn các  chứng khoán có chất lượng cao để giao dịch.

– Cung cấp cho các nhà đầu tưnhững thông tin về các tổ chức phát hành.

– Giúp cho việc xác định giá chứng khoán được công bằng trên thị  trường đấu giá vì thông qua việc niêm yết công khai, giá chứng khoán được  hình thành dựa trên sự tiếp xúc hiệu quả giữa cung và cầu chứng khoán.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • Mục tiêu niêm yết chứng khoan
  • ,