Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được quy định như thế nào?

Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 152/ 2006/ NĐ – CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ.

-Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiếu chung; Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

– Trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ nêu trên.

– Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết thuộc đối tượng quy định.