Mục tiêu của chiến lược định giá hướng tới khách hàng

– Một số mục tiêu chính của chiến lược này là:

  •  Thu hút khách hàng hướng vào tiêu dùng dịch vụ của doanh nghiệp,
  •  Thâm nhập thành công vào thị trường mới (theo nước hoặc phân đoạn mới),
  •  Tăng nhanh được số khách hàng hiện tại,
  •  Khái thác tốt khách hàng tiềm năng,
  •  Nhận biết kịp thời khả năng đầu tư theo từng phân đoạn thị trường nước ngoài để định giá thích hợp.
  •  Giữ vững vị thế của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh quốc tế.

– Phạm vi áp dụng:

Các mục tiêu của chiến lược giá dịch vụ hướng tới khách hàng thường được áp dụng rộng rãi cho nhiều doanh nghiệp với những qui mô khác nhau (nhỏ, vừa, lớn và khổng lồ), trong nhiều giai đoạn hoạt động khác nhau và ở nhiều trường mục tiêu nước ngoài khác nhau.

Đối với những hãng dịch vụ mới thành lập, có qui mô nhỏ, họ thường gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng tiêu thụ sản phẩm mới. Với mục tiêu hướng tới khách hàng, họ có thể chú trọng việc giảm giá, kết hợp với quảng cáo, đẩy mạnh khuyến mại, cung cấp cho khách hàng những mẫu dịch vụ không phải trả tiền.

Đối với những doanh nghiệp qui mô vừa, khi đã thâm nhập được một số thị trường mục tiêu nước ngoài, họ thường hướng tới khách hàng bằng việc duy trì mức giá đủ hấp dẫn, kết hợp chất lượng thuyết phục, cùng các thành phần khác nhau của Marketing mix khác để mở rộng tiêu thụ.
Các hãng dịch vụ lớn và siêu lớn cần hướng tới khách hàng nhằm củng cố và giữ vững thị trường trước các đối thủ, bằng việc ổn định giá cả một các hợp lý, tôn tạo hình ảnh thương hiệu của mình…

Trong kinh doanh quốc tế dịch vụ, các doanh nghiệp rất chú trọng mục tiêu chiến lược giá hướng tới khách hàng, vì họ hiểu rõ “mục đích của kinh doanh là tạo ra khách hàng”, người quyết định sự tồn tại và phát triển của họ.