Mục tiêu phát triển thị trường điện năng

Mục tiêu tổng quát: Phát triển thị trường điện bền vững đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội với chất lượng và dịch vụ điện năng tốt hơn, tính minh bạch và cạnh tranh của thị trường được đảm bảo, thúc đẩy quá trình sản xuất, cung ứng điện năng hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Mục tiêu cụ thể: Phát triển thị trường điện cần đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

– Tiếp tục thực hiện lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện tại Việt Nam;

– Đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ điện trong nước với mức tăng trưởng GDP bình quân dự báo đạt khoảng 7.0%/năm trong giai đoạn 2016 – 2030, trong đó tổng nhu cầu dự kiến qua đến 2030 đạt khoảng 568.94 tỷ kWh.

– Về cơ cấu sản xuất điện năng trong nước đến năm 2030: Nhiệt điện chiếm khoảng trên 70% cơ cấu điện năng của toàn quốc, trong đó nhiệt điện than có tỉ trọng 52,67%. Thị trường điện sẽ ít phụ thuộc vào thủy điện khi tỷ trọng của điện năng sản xuất từ nguồn này sẽ giảm từ 29,28% năm 2020 xuống còn 13,65% năm 2030. Trong khi đó, nguồn điện sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh hơn của nguồn năng lượng tái tạo, dự báo sẽ chiếm tỉ trọng 8,5% vào năm 2030, cao hơn mức 7.54% của điện hạt nhân, chỉ thấp hơn nhiệt điện đốt khí (15.79%).