Năm cách chuyển bại thành thắng

Năm cách chuyển bại thành thắng
Đánh giá bài viết

Sự khác biệt giữa thành công và thất bại là ở thái độ của người ta đối với những trở lực, những bất lợi, những điều gây thoái chí và những hoàn cảnh đáng thất vọng khác.

Năm hướng dẫn giúp bạn chuyển bại thành thắng là:

1. Hãy nghiên cứu các thất bại để chuẩn bị cho thành công. Khi bạn thất bại, hãy rút kinh nghiệm để chiến thắng vào lần sau.

2. Hãy can đảm tự phê bình bản thân. Hãy tìm ra những sai lầm và khuyết điểm của mình, từ đó sửa chữa chúng. Việc này sẽ giúp bạn trở thành người chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình.

3. Đừng đổ lỗi cho may rủi. Hãy nghiên cứu từng thất bại. Tìm hiểu xem sai sót nằm ở đâu. Bạn hãy nhớ rằng, việc đổ lỗi cho may rủi không bao giờ đưa ai đến được nơi mình mong muốn.

4. Hãy kết hợp tính kiên trì với thử nghiệm. Hãy theo đuổi mục tiêu của mình nhưng đừng đâm đầu vào một hướng. Hãy thử các phương pháp mới. Hãy tiến hành thí nghiệm.

5. Hãy nhớ rằng mọi vấn đề đều có mặt tích cực. Hãy tìm mặt tích cực đó. Hãy nhìn vào khía cạnh tích cực và lạc quan trở lại

(nguồn: kienthuckinhte.com)