Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Để nâng cao chất lượng quản trị DN, các DN cần thực hiện các biện pháp sau:

Chú trọng quản trị quan hệ với các nhà đầu tư: Mục tiêu chủ yếu của việc thực hiện tốt quan hệ với nhà đầu tư là giúp nhà đầu tư nhận thức đúng về hoạt động của DN, giải quyết kịp thời các tin đồn thất thiệt gây thiệt hại cho nhà đầu tư, giúp cho giá thị trường của cổ phiếu DN được đánh giá phù hợp với giá trị thực của cổ phiếu. Một hệ thống quản trị quan hệ nhà đầu tư mạnh có thể giúp cho các DN phát hành chứng khoán huy động vốn với giá bán tốt, từ đó, giảm chi phí sử dụng vốn.

Nâng cao chất lượng quản trị nội bộ đối với các DN vì đây là tiêu chí để đánh giá trình độ và hiệu quả quản lý của Việc quản trị nội bộ liên quan chặt chẽ đến các quy định về những vấn đề liên quan đến hệ thống, cơ cấu tổ chức, phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn giữa các chủ thể trong DN, vấn đề đầu tư, quản lý tài chính, nhân sự, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro DN. Chất lượng quản trị nội bộ càng cao và sẽ làm cho hiệu quả hoạt động của DN gia tăng và từ đó làm cho việc huy động vốn của DN sẽ gặp thuận lợi hơn.

Thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin về Báo cáo tài chính và chính sách tài trợ vốn của DN: Việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính một cách minh bạch sẽ giúp các nhà đầu tư trên thị trường tài chính có tâm lý yên tâm khi đầu tư vào DN, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong việc huy động nguồn vốn hiệu quả với các nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn thấp. Để thực hiện được điều này, các DN cần phải xây dựng bộ máy kế toán đảm bảo sự phù hợp với cơ cấu tổ chức cảu DN; nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý; dữ liệu cần phải được cập nhật hàng ngày bằng phần mềm kế toán để DN nhanh chóng trong việc sử dụng thông tin và dữ liệu cần thiết, kịp thời. Ngoài ra, các DN cần minh bạch hoá thông tin trên BCTC qua việc giải trình cụ thể các chỉ tiêu trên Thuyết minh BCTC đặc biệt đối với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn; các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn bao gồm lãi suất, tổ chức cấp tín dụng, thời gian đáo hạn hoặc ân hạn. Việc giải trình các thông tin công khai và minh bạch sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm trong việc đưa ra các quyết định cấp vốn cho DN và DN cũng tạo được uy tín trên thị trường tài chính làm cơ sở, nền tảng cho các khoản vay trong tương lai. Việc công bố các thông tin về chính sách tài trợ vốn của DN sẽ tạo cơ sở cho việc thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà đầu tư. Thị trường vốn là thị trường của niềm tin, do đó, để tạo niềm tin nơi nhà đầu tư, giúp cho giá cổ phiếu được đánh giá hợp lý, các DN niêm yết cần quan tâm thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin về chính sách tài trợ vốn. Một trong những biện pháp tích cực đó là phát tín hiệu thông qua những hành vi cơ cấu vốn. Việc lựa chọn chính sách tài trợ vốn sẽ truyền tải những thông tin quan trọng đến công chúng đầu tư và từ đó tác động đến giá cổ phiếu. Do đó, các DN nên thực hiện tốt việc cung cấp thông tin kịp thời về tiến độ các dự án, chính sách tài trợ cùng các phân tích tác động của hoạt động trên tới hiệu quả kinh Việc thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin sẽ làm giảm tính không cân xứng về thông tin, làm giảm rủi ro đối với nhà đầu tư và từ đó, giá cổ phiếu sẽ được đánh giá tốt hơn, sát hơn với giá trị nội tại. Các thông tin đưa đến với các nhà đầu tư trung thực và đầy đủ sẽ giúp cho giá trị DN được đánh giá sát giá trị bấy nhiêu, từ đó khiến cho giá cổ phần ít bị biến động lớn.