Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Tuy mới thành lập gần đây, nhưng các Hiệp hội đã thực hiện và đạt được một số kết quả đáng kể như: (i) Tập hợp được các nhà SX và XK trong cả nước và trong khu vực; (ii) Kim ngạch XK của các hội viên trong hiệp hội chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch trong ngành. Hiệp hội đã thực hiện chức năng là cầu nối giữa DN và Nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành, đề xuất xây dựng các chính sách quản lý phù hợp. Các Hiệp hội đều có trang web, các bản tin định kỳ dành cho các DN hội viên, thực hiện công tác   xúc tiến thương mại và các công tác đối ngoại khác.

Hiệp hội hàng TCMN Việt Nam (VIETCRAFT) cũng cần có những chương trình hành động để hỗ trợ cho các DN xuất khẩu SP. Do đó, Hiệp hội cần xây dựng một số dự án sau: (i) Dự án trường nghề chuyên nghiệp để từng bước đào tạo công  nhân chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, quản đốc kỹ thuật trong ngành hàng TCMN để nâng cao chất lượng người lao động, dự án làng nghề (tập trung các hộ SX thủ công về một cụm), (ii) xây dựng trung tâm xúc tiến thương mại chuyên ngành hàng TCMN, (iii) xây dựng trung tâm dịch vụ kỹ thuật ngành hàng TCMN và các lớp học thiết kế. Đặc biệt Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) cần tổ chức thường xuyên và nâng cao chất lượng hơn nữa các cuộc thi sáng tạo mẫu mã mới dành cho các nghệ nhân trong ngành hàng TCMN.

Để nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả của Hiệp hội, xin có một số đề xuất sau:

Chính phủ cần ban hành các văn bản pháp lý rõ ràng hơn nhằm tạo điều kiện cho các Hiệp hội ngành nghề thể hiện vị trí và vai trò của mình như làm rõ chức năng hoạt động của Hiệp hội để tạo điều kiện cho tổ chức này phát huy hiệu quả họat động, mở rộng quyền tham gia của họ đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài nhằm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các DN này.

Nâng cao chức năng tư vấn của Hiệp hội đối với các thành viên: Hiệp hội hàng TCMN là một trong những hiệp hội ngành nghề hoạt động tương đối mạnh và có hiệu  quả  như hoạt động đại diện ngành,  quan hệ hợp tác quốc tế, hoạt động hỗ trợ .. Tuy nhiên trong thời gian qua, công tác tư vấn (về TT, về chiến lược SP, về thiết kế mẫu mã SP…) cho các DN vẫn chưa nhiều. Để nâng cao chức năng tư vấn, Hiệp hội cần có bộ phận chuyên trách thực hiện chức năng tư vấn cho từng lĩnh vực (thông tin, SP, thiết kế mẫu  mã,  marketing…), có thể mở rộng cho các DN ngoài hội, nhằm giúp các DN trong và ngoài Hiệp hội có những thông tin về ngành và quyết định phù hợp hơn.

Tạo sự liên kết chặt chẽ hơn giữa Hiệp Hội trung ương và Hiệp hội thành phố.