Năng lực là gì?

a) Năng lực là gì:

Năng lực là tổ hợp những thuộc tính độc đáo của cá nhân , phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có hiệu quả

b) Các mức độ của năng lực:

Người ta chia năng lực ra thành 3 loại:

– Năng lưc: Là mức độ nhất định của khả năng con người, biểu thị khả năng hoàn thành có kết quả một hoạt động nào đó.

– Tài năng: Biểu thị hoàn thành một cách sáng tạo một hoạt động nào đó.

– Thiên tài: Là mức độ cao nhất của năng lực biểu hiện ở mức đô kiệt xuất hoàn chỉnh nhất của một vĩ nhân trong lịch sử

 c) Phân loại năng lực:

Năng lực chung: Là năng lực cần thiết cho nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn những thuộc tính về thể lực, về trí tuệ( quan sát, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ.)

Năng lực riêng biệt:là năng lực có tính chất chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu của một hoạt động chuyên môn nhât định

d) Mối quan hệ giữa năng lực với tư chất, với tri thức, kỹ năng kỹ xảo:

– Năng lực với tư chất:

Tư chất là những đặc điểm riêng của cá nhân về giải phẩu sinh lý bẩm sinh của não bộ, của hệ thần kinh, của cơ quan phân tích, cơ quan vận động tạo ra sự khác biệt giữa con người với nhau

Tư chất là là cơ sở vật chất của năng lực. Tư chất có ảnh hưởng đến tốc độ, chiều hướng và đỉnh cao phát triển năng lực, nhưng tư chất không quy định trước sự phát triển của các năng lực. Trên cơ sở tư chất có thể hình thành những năng lực khác nhau trong hoạt động, những tiền đề bẩm sinh được phát triển nhanh chóng, những yếu tố chưa hoàn thiện được hoàn thiện thêm  và những cơ chế bù trừ được hình thành để bù đắp cho những khuyết nhược của  cơ thể

– Năng lực với thiên hướng :

Thiên hướng về một hoạt động nào đó và năng lực đối với hoạt động ấy thường ăn khớp với nhau và cùng phát triển. Thiên hướng mãnh liệt của con người đối với một loại hoạt động nào đó có thể coi là dấu hiệu cũa những năng lực đang hình thành.

– Năng lực với tri thức kỹ năng kỹ xảo:

Có tri thức kỹ năng kỹ xảo trong một lĩnh vực nào đó là điều kiện cần thiết để có năng lực trong lĩnh vực ấy, ngược lại, năng lực góp phần làm cho sự tiếp thu tri thức, hình thành kỹ năng kỹ xảo tương ứng với năng lực đó.

Năng lực của mỗi người được hình thành trên cơ sở những tư chất. Nhưng điều chủ yếu là năng lực hình thành trong hoạt động tích  cực của con người dưới tác động của rèn luyên, dạy học và giáo dục.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nang luc la gi
  • thê nao la nang lưc
  • cac nang lưc cần rèn luyên cho hoc sinh
  • nang luc chuyen mon la gi
  • năng lực con người là gì
  • năng lưc sống là gì
  • năng lực tài chính là gì
  • the nao la nguoi co nang luc
  • ,