Nghiên cứu chi tiết thị trường xuất khẩu

Một Công ty sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu dự định tham gia vào một thị trường mời họ cần phải nắm bắt được các thông tin chi tiết về thị trường thông qua các vấn đề sau:

* Nghiên cứu tập tính hiện thực và thói quen mua sắm của người tiêu dùng: Thông tin thu được sẽ giúp cho công ty xuất khẩu xác định: Thị trường cần hàng gì? Chất lượng như thế nào? Khi nào mua? Mua như thế nào?… Tuy nhiên đây là việc nghiên cứu vô cùng khó khăn và phức tạp nhất là đối với các công ty của Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

* Nghiên cứu tập tính tinh thần của người tiêu dùng nước ngoài: Tập tính tinh thần của người tiêu dùng là những vấn đề mà con người suy nghĩ. Nghiên cứu vấn đề này bao gồm: Nghiên cứu nhu cầu động cơ, hình ảnh của sản phẩm trong khách hàng, thái đọ của người tiêu dùng nước ngoài đối với hàng hoá nhập ngoại…

* Nghiên cứu giá cả thị trường nước ngoài: Việc nghiên cứu này rất quan trọng đối với công ty xuất khẩu khi đưa ra quyết định giá xuất khẩu của mình. Các vấn đề nghiên cứu bao gồm: giá bán buôn, giá bán lẻ, giá nhập khẩu, các nhân tố ảnh hưởng và xu hướng biến động của giá.

* Nghiên cứu bán hàng ( nhà xuất khẩu).

Hợp đồng chỉ được thực hiện khi cả hai bên ký kết cùng tích cực thúc đẩy công việc thuộc trách nhiệm của mình. Thực tế cho thấy khi tranh chấp xảy ra khi một trong hai bên không thực hiện đúng hợp đồng. Vì vậy, trước khi tiến hành quan hệ buôn bán trao đổi với một bạn hàng, đặc biệt là bạn hàng nước ngoài ta phải nghiên cứu chi tiết về bạn hàng. Các vấn đề cần nghiên cứu là:

+ Khả năng thanh toán của bạn hàng.

+ Chức năng quyền hạn của bạn hàng.

+ Uy tín trên thị trường.

+ Tinh thần thiện chí.

+ Quan điểm lợi nhuận.

* Nghiên cứu tình hình cạnh trạnh ở thị trường xuất khẩu.

ở đây nhiệm vụ của các nhà xuất khẩu là phải tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh để có biện pháp cạnh tranh phù hợp. Tuy nhiên, đối với các công ty của Việt Nam việc nghiên cứu này gặp rất nhiều khó khăn bởi các yếu tố khách quan và chủ quan: Thiếu thông tin chính xác, khả năng trình độ còn hạn chế. Các vấn đề còn nghiên cứu đó là:

+ Nghiên cứu mức độ cạnh trạnh.

+ Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh.

+ Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh và giải pháp cạnh tranh chủ yếu của các đối thủ.

Tác giả: Trần Thị Minh Chi