Nghiệp vụ môi giới chứng khoán là gì?

Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán  chứng khoán cho khách hàng để h-ởng hoa hồng. Theo đó, công ty chứng  khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao  dịch tại SGDCK hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng phải chịu trách  nhiệm đối với kết quả giao dịch của mình.

Thông qua hoạt động môi giới, công ty chứng khoán sẽ chuyển đến  khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tư vấn đầu tưvà kết nối giữa nhà đầu tư bán chứng khoán với nhà đầu tư mua chứng khoán.Và trong những trường  hợp nhất định, hoạt động môi giới sẽ trở thành người bạn, người chia sẻ  những lo âu, căng thẳng và đưa ra những lời động viên kịp thời cho nhà đầu  tư, giúp nhà đầu tưcó những quyết định tỉnh táo.

Xuất phát từ yêu cầu trên, nghề môi giới đòi hỏi phải có những phẩm  chất, tưcách đạo đức, kỹ năng mẫn cán trong công việc và với thái độ công  tâm, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Nhà môi giới không  được xúi dục khách hàng mua, bán chứng khoán để kiếm hoa hồng, mà nên  đưa ra những lời khuyên hợp lý để hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại  cho khách hàng.

Kỹ năng của người môi giới chứng khoán được thể hiện trên các khía  cạnh * :

 – Kỹ năng truyền đạt thông tin:Phẩm chất hay thái độ của người môi  giới đối với công việc, với bản thân và với khách hàng được truyền đạt rõ  ràng tới hầu hết các khách hàng mà người môi giới thực hiện giao dịch. Để  thành công trong việc bán hàng (cung ứng dịch vụ mua, bán) người môi giới  phải đặt khách hàng lên trên hết và doanh thu của mình là yếu tố thứ yếu.  Đây là điểm then chốt trong hoạt động dịch vụ tài chính và phải được thể  hiện ngay từ khi tiếp xúc với khách hàng.

– Kỹ năng tìm kiếm khách hàng: có nhiều phương pháp để tìm kiếm  khách hàng, nhưng tựu trung có thể được gộp vào nhóm 6 ph-ơng cách sau:  những đầu mối được gây dựng từ công ty hoặc các tài khoản chuyển nhượng  lại; những lời giới thiệu khách hàng; mạng lưới kinh doanh; các chiến dịch  viết thư; các cuộc hội thảo; gọi điện làm quen.

– Kỹ năng khai thác thông tin: một trong những nguyên tắc trong hành  nghề môi giới là phải hiểu khách hàng, biết được khả năng tài chính, mức độ  chấp nhận rủi ro của khách hàng. Ngoài ra nó còn giúp cho nhà môi giới  tăng được khối lượng tài sản quản lý, có chiến lược khách hàng thích hợp.

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nghiệp vụ môi giới chứng khoán
  • công ty môi giới chứng khoán là gì
  • ,