Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán là gì?

Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán là gì?
Đánh giá bài viết

Cũng như các loại hình tư vấn khác, tư vấn đầu tư chứng khoán là  việc công ty chứng khoán thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời  khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số công việc  dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tưvà cơ cấu tài chính cho  khách hàng.

Hoạt động tư vấn chứng khoán được phân loại theo các tiêu chí sau:  

– Theo hình thức của hoạt động tưvấn: bao gồm tưvấn trực tiếp (gặp gỡ  khách hàng trực tiếp hoặc thông qua thưtừ, điện thoại) và tưvấn gián tiếp  (thông qua các ấn phẩm, sách báo) để tưvấn cho khách hàng.

– Theo mức độ uỷ quyền của tưvấn: bao gồm tưvấn gợi ý (gợi ý cho  khách hàng về phương cách đầu tưhợp lý, quyết định đầu tưlà của khách  hàng) và tưvấn uỷ quyền (vừa tưvấn vừa quyết định theo sự phân cấp, uỷ  quyền thực hiện của khách hàng).

– Theo đối tượng của hoạt động tưvấn: bao gồm tưvấn cho người phát  hành (tưvấn cho tổ chức dự kiến phát hành: cách thức, hình thức phát hành,  xây dựng hồ sơ, bản cáo bạch…và giúp tổchức phát hành trong việc lựa chọn  tổ chức bảo lãnh, phân phối chứng khoán) và tưvấn đầu tư(tưvấn cho khách  hàng đầu tưchứng khoán trên thị trường thứ cấp về giá, thời gian, định  hướng đầu tưvào ác loại chứng khoán…vv).

Nguyên tắc cơ bản của hoạt độngtư vấn:

Hoạt động tưvấn là việc người tưvấn sử dụng kiến thức, đó chính là  vốn chất xám mà họ đã bỏ ra để kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận (hiệu  quả) cho khách hàng. Nhà tưvấn đòi hỏi phải hết sức thận trọng trong việc  đưa ra các lời khuyên đối với khách hàng, vì với lời khuyên đó khách hàng  có thể thu về lợi nhuận lớn hoặc thua lỗ, thậm chí phá sản, còn người tưvấn  thu về cho mình khoản thu phí về dịch vụ tưvấn (bất kể tưvấn đó thành  công hay không). Hoạt động tưvấn đòi hỏi phải tuân thủ một số nguyên tắc  cơ bản sau:

– Không đảm bảo chắc chắn về giá trị chứng khoán: giá trị chứng khoán  không phải là một số cố định, nó luôn thay đổi theo các yếu tố kinh tế, tâm  lý và diễn biến thực tiễn của thị trường.

– Luôn nhắc nhở khách hàng rằng những lời tưvấn của mình dựa trên  cơ sở phân tích các yếu tố lý thuyết và những diễn biến trong quá khứ, có thể  là không hoàn toàn chính xác và khách hàng là người quyết định cuối cùng trong việc sử dụng các thông tin từ nhà tưvấn để đầu tư, nhà tưvấn sẽ không  chịu trách nhiệm về những thiệt hại kinh tế do lời khuyên đưa ra.

– Không được dụ dỗ, mời chào khách hàngmua hay bán một loại chứng  khoán nào đó, những lời tưvấn phải được xuất phát từ những cơ sở khách  quan là quá trình phân tích, tổng hợp một các khoa học, logic các vấn đề  nghiên cứu.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • cong ty tu van dau tu tai chinh la gi
  • ,