Ngoài trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp còn được hưởng những quyền lợi gì?

Ngoài trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp còn được hưởng những quyền lợi gì?
5 (100%) 1 vote

Theo quy định tại Điều 83,84,85 Luật bảo hiểm xã hội: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp còn được hưởng những quyền lợi:

– Hỗ trợ học nghề.

– Hỗ trợ tìm việc làm.

– Hưởng bảo hiểm y tế.