Nguồn của luật thuế

Đánh giá bài viết

–   Nguồn quan trọng nhất của luật thuế là Hiến pháp. Hiến pháp quy định rõ nghĩa vụ của người dân là phải nộp thuế cho nhà nước. Hiến pháp cũng qui định chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành luật thuế;

–  Các Luật do Quốc Hội ban hành, sửa đổi, bổ sung như Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế xuất nhập khẩu, Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, thuế cũng được qui định ở các văn bản luật khác như Luật dầu khí quy định về thuế tài nguyên của tổ chức khai thác dầu, khí trên lãnh thổ Việt Nam;

–   Pháp lệnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, sửa đổi, bổ sung như Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Pháp lệnh thuế tài nguyên, Pháp lệnh thuế nhà đất;

–    Các văn bản dưới luật do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng các bộ quản lý ngành quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh thuế dưới dạng nghị định, thông tư. Ngòai ra, các công văn của Tổng cục thuế cũng có ý nghĩa hướng dẫn cho các cục thuế địa phương áp dụng cụ thể một số qui định pháp luật thuế mà các cục thuế địa phương gặp khó khăn trong quá trình thực hiện;

–   Các điều ước quốc tế đa phương mà Việt Nam ký kết hoặc cam kết thực hiện như OECD 1997 về “Hiệp định mẫu về tránh đánh thuế hai lần đối với các lọai thuế đánh vào tài sản và thu nhập” của tổ chức các nước kinh tế phát triển hay UN -1980 của Liên Hiệp Quốc về “Hiệp định mẫu của Liên Hiệp quốc về tránh đánh thuế hai lần giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển”, Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) vv…;

–   Các điều ước quốc tế song phương mà Việt Nam ký kết. Việt Nam đã ký kết hơn 40 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các quốc gia. Các quốc gia đó là: Algeria, Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Belarus, Bỉ, Bulgaria, Canada, Cuba, Đài Loan, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hungary, Iceland, Ý, Lào, Luxemburg, Mông Cổ, Malaysia, Myanmar, Na Uy, Nga, Nhật, Pakistan, Pháp, Phần Lan, the Philippines, Romania, Czech, Singapore, Thái Lan, Thụy Điển., Thụy Sỹ, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Úc, Ukraine, Uzbekistan37

 

 

37 Nguồn: website của Tổng cuc thuế www.gdt.gov.vn


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • công ước về thuế mẫu OECD là gì
  • ,