Nguyên nhân cơ bản gây ra lạm phát

Nguyên nhân cơ bản gây ra lạm phát
Đánh giá bài viết

– Lạm phát là một phạm trù kinh tế khách quan, là vấn đề của mọi thời đại, mọi nền kinh tế tiền tệ. Chừng nào còn tồn tại nền kinh tế tiền tệ, thì còn lạm phát, người ta chỉ có thể kiềm chế mức độ lạm phát sao cho phù hợp với sự phát triển nền kinh tế, mà ít gây ra những hậu quả tai hại. Từ đó, có thể phân định nhiều mức độ lạm phát sao cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, từ lạm phát “nước kiệu” (chung quanh 10%) tới lạm phát “phi mã”, thậm chí là siêu tốc, tức là tình trạng bùng nổ giá cả hoàn toàn không thể kiểm soát được, trong trường hợp này dấu hiệu tiền tệ hầu như không còn ý nghĩa nữa.
1). Nguyên nhân thứ nhất :

– Lạm phát bởi tăng cầu, khi cầu không kèm theo sự gia tăng sản xuất, hàng hoá, dịch vụ. Vậy tạo tiền thái quá của lượng tiền tệ diễn ra trong bối cảnh này.

2). Nguyên nhân thứ hai :

– Lạm phát do tăng chi phí sản xuất, khi việc tăng chi phí sản xuất làm tăng giá sản xuất. Có thể do nhiều nguyên nhân :
+ Tăng những phương tiện đặc thù riêng của sản xuất.
+ Tăng chi phí phân xưởng.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • nguyen nhan cua lam phat
  • ,