Nguyên nhân đầu tư cho giáo dục

Đầu tư giáo dục Là sự bỏ ra, sự hy sinh các nguồn lực hiện tại ( vốn, nhân lực, tài nguyên….) vào các hoạt động giáo dục, nhằm đạt được các kết quả có lợi cho chủ đầu tư. Lợi ích của giáo dục thiên về tính xã hội hơn là đối với một cá nhân…tuy nhiên, đầu tư cho giáo dục là một ngành có tỷ suất lợi nhuận tư nhân khá cao không kém các lĩnh vực đầu tư khác.

Nguyên nhân đầu tư cho giáo dục

Giáo dục góp phần thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế. Giáo dục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tăng năng suất lao động của cá nhân nhờ nâng cao kiến thức, trình độ lao động.

Giáo dục nâng cao chất lượng lao động cho thị trường sức lao động. Giáo dục được thiết kế để cho người lao động có điều kiện làm quen và thích ứng được với những kĩ năng mới, sáng tạo trong suốt thời gian làm việc của mình. Do đó đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường ngày càng đòi hỏi những lao động giỏi lành nghề.

Giáo dục góp phần xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội. Đối với người nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu là dựa vào sức lao động. Thu nhập thấp một phần do lao động kém hiệu quả, một phần do sự phân biệt đối xử trên thị trường lao động. Giáo dục phảo giải quyết cả hai vấn đề trên.

Giáo dục với tăng cường sức khỏe. Giáo dục đem lại những hiểu biết về khoa học, giúp cho việc ăn ở vệ sinh và sử  dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh tật tốt hơn. Nhất là đối với phụ nữ, những kiến thức mà giáo dục đem lại không chỉ giúp cho họ bình đẳng hơn với nam giới mà còn giúp họ nâng cao được sức khỏe sinh sản bà mẹ và thai nhi.

Giáo dục tạo ra ngoại tác tích cực cho xã hội. Bởi vì lợi ích dây chuyền của giáo dục, đã tạo ra ngoại tác tích cực cho kinh tế xã hội. Ví dụ như: người lao động có thu nhập cao hơn, ổn định đời sống gia đình, con cái họ được học hành, giảm tệ nạn xã hội, ý thức văn hóa cao hơn…. Vì thu nhập cao hơn, đóng góp thuế nhiều hơn, ngân sách thu nhiều hơn,phục vụ dự án công nhiều hơn….